Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ordinačné hodiny – ich rozsah a špecifikácia

Dátum: Rubrika: Poradňa

Som prevádzkovateľom zubnej ambulancie – neštátneho zdravotníckeho zariadenia a potrebujem  informácie ohľadom ordinačných hodín, konkrétne čo by mali obsahovať. Sú ordinačné hodiny časovo limitované, je presný počet hodín v týždni? Môžu sa špecifikovať na zdravotnú starostlivosť, administratívnu, prípadne hygienickú fázu? Mám s tým trochu problém, nakoľko som aj na materskej dovolenke, mám skrátenú pracovnú dobu a chcem, aby to bolo aj právne v poriadku.

Problematika ordinačných hodín je upravená v dvoch ustanoveniach zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) Podľa ustanovenia § 79 ods. 1 písm. z) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný: „...bezodkladne písomne informovať o schválení a potvrdení ordinačných hodín úrad  pre dohľad a zdravotnú poisťovňu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť...,“ a podľa § 79 ods. 1 písm. za) cit. zákona je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný „...umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať,...“ Zákonná ani podzákonná úprava, ktorá by expressis verbis definovala obsah, resp. rozsah ordinačných hodín neexistuje. V tomto je aj realizácia preneseného výkonu štátnej správy príslušným samosprávnym krajom sťažená a nezávideniahodná.

Na to, aby som korektne odpovedal na vašu otázku, musím uviesť širšie súvislosti, pre ktoré je rozsah ordinačných hodín aj ich dodržiavanie dôležité. Podľa §

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály