Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

Dátum: Rubrika: Právo

Slovenský právny poriadok pozná celkovo päť foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti. Aj keď dominantnú časť poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavuje najmä ústavná, ambulantná a lekárenská starostlivosť, nemožno opomínať ani ďalšie zákonom predpokladané typy, ktorými sú ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci a zdravotná starostlivosť v škole. V tomto príspevku sme sa rozhodli venovať pozornosť ošetrovateľskej starostlivosti, a to konkrétne ošetrovateľskej starostlivosti v rámci zariadení sociálnych služieb.

Základnú kostru právnych noriem upravujúcich poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti nájdeme v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti"). Podľa § 2 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti je ošetrovateľská starostlivosť súčasťou zdravotnej starostlivosti ako súboru pracovných činností vykonávaných zdravotníckymi pracovníkmi s cieľom predĺžiť život jedinca, zvýšenia kvality jeho života a zabezpečenia zdravého vývoja budúcich generácií. Ďalšiu nepriamu charakteristiku ošetrovateľskej starostlivosti nájdeme v § 7 ods. 1 písm. d) tohto zákona, podľa ktorého je ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej pomoci jednou z foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Výraz "poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti" používa zákon o zdravotnej starostlivosti aj v súvislosti so zariadeniami sociálnej pomoci. Táto legislatívna skratka je definovaná v § 4 ods. 6 sledovaného zákona a zahrnuje jednak zariadenia sociálnych služieb, ale aj zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (centrá pre deti a rodiny). V tomto príspevku však dominantnú pozornosť venujeme zariadeniam sociálnych služieb.
Priamu definíciu ­ošetrovateľskej starostlivosti nájdeme v § 2 ods. 13 zákona o zdravotnej starostlivosti. Podľa tohto ustanovenia je ošetrovateľská starostlivosť zdravotnou starostlivosťou, ktorá je poskytovaná odborne spôsobilou sestrou metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe. Zákon o zdravotnej starostlivosti v ďalších ustanoveniach definuje odborné výrazy ošetrovateľská prax a ošetrovateľský proces. Ošetrovateľskou praxou v zariadeniach sociálnych služieb tak bude predovšetkým praktická rea­lizácia činnosti sestry pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Podľa § 2 ods. 15 predmetného zákona môžeme pod ošetrovateľskou praxou chápať napríklad vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie ako súčasti zdravotnej dokumentácie, posudzovanie výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti alebo výchovu prijímateľa sociálnej služby (klienta) k podpore a obnove jeho zdravia atď. Ošetrovateľský proces má byť podľa zákona o zdravotnej starostlivosti metódou plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti, založenou na atribútoch systematickost
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály