Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Pacient s podozrením na akútnu cievnu mozgovú príhodu má byť hospitalizovaný (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Podľa súčasných štandardov predhospitalizačnej a hospitalizačnej fázy diagnostiky a liečby cievnych mozgových príhod (smernica AHA/ASA a ESO; AHA – American Heart Association, ASA – American Stroke Association, ESO – European Stroke Organization) [1, 2, 3] je nevyhnutné, aby boli pacienti s podozrením na akútnu cievnu mozgovú príhodu hospitalizovaní na pracovisku s 24-hodinovou dostupnosťou vyšetrenia počítačovou tomografiou. Až po rozlíšení mozgového infarktu od krvácania prostredníctvom počítačovej tomografie (CT) alebo magnetickej rezonancie (MR) možno plánovať a zabezpečiť účinnú liečbu.

Kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnom starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) poukazuje na celý rad nesprávnych postupov a organizačných nedostatkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v manažmente u pacienta so suspektnou diagnózou tranzientný ischemický atak (TIA). Dohľad bol vykonaný na podnet príbuzných. Úrad prizval k výkonu dohľadu podľa § 43 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. odborníka v špecializačnom odbore neurológia.

Epikríza prípadu

Pacient (53-ročný) navštívil v ranných hodinách všeobecného lekára pre dospelých pre náhlu, v ten deň vzniknutú slabosť, výrazné závraty, nevoľnosť. Po objektívnom vyšetrení a zmeraní tlaku krvi a pulzu (TK: 140/90, P: 89 pravidelný) a podaní Anopyrin 200 mg perorálne, Oxantil 1 amp. do svalu, lekár stav uzavrel so záverom: podozrenie na cievnu mozgovú príhodu a odoslal pacienta na urgentné vyšetrenie na centrálny príjem zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „zdravotnícke zariadenie“).

Na internej ambulancii zdravotníckeho zariadenia ošetrujúci lekár pacientovi odobral anamnézu a po zhodnotení jeho zdravotného stavu, v ten istý deň dohodol ambulantné neurologické vyšetrenie v neštátnej neurologickej ambulancii. [Dohliadaný subjekt (zdravotnícke zariadenie) vo svojom stanovisku uviedol, že z personálnych dôvodov sa neurologické konziliárne vyšetrenia v zdravotníckom zariadení v ten deň robili len z vitálnej indikácie, ostatné prípady odosielali na vyšetrenie do neštátnej neurologickej ambulancie].

Stav pacienta po neurologickom vyšetrení v neštátnej neurologickej ambulancii lekár uzavrel ako podozrenia na cievnu mozgovú príhodu v zadnej jame mozgu a pacienta odoslal na vyšetrenie CT mozgu z vitálnej indikácie.

Pacient sa vrátil do zdravotníckeho zariadenia na rádiodiagnostické oddelenie, kde o 12.42 h bol vyšetrený so záverom: „...naznačené okrsky v hemisférach mozočka obojstranne-suspektnej cievnej etiológie. S ohľadom na CT obraz a klinické ťažkosti je vhodné doplniť vyšetrenie magnetickou rezonanciou.“

Pacient sa po CT vyšetrení mozgu znova vrátil na neštátnu neurologickú ambulanciu len s ústnym oznámením (nemal písomný nález od lekára z rádiodiagnostického oddelenia), že nemá žiadne ložiskové postihnutie mozgu. Neurológ mu predpísal lieky Vinpocetín (liek zlepšujúci prekrvenie mozgu a látkovú premenu) a Anopyrin (lekár – neurológ si nález urgentného vyšetrenia CT mozgu neoveril, takisto zdravotnícke zariadenie – radio­diagnostické oddelenie o pozitívnom náleze CT urgentne neinformovalo ošetrujúceho lekára).

Tretí deň o 12.30 h bol pacient znova vyšetrený v zdra

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály