Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Perforácia hrubého čreva pri kolonoskopii (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 77-ročnému pacientovi na internom oddelení všeobecnej nemocnice.

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 77-ročnému pacientovi na internom oddelení všeobecnej nemocnice.

Dohľad nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti bol vykonaný u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) na základe podnetu pacienta. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) pri posudzovaní podnetu vychádzal zo zdravotnej dokumentácie pacienta, z hospitalizácie u PZS, stanoviska PZS a k výkonu dohľadu si Úrad prizval odborníka – konzultanta Úradu v medicínskom odbore gastroenterológia. Dohľad bol ukončený v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) prerokovaním námietok k protokolu.

Obsahom sťažnosti pacienta bola hrubosť, nekompetentnosť, amatérskosť vykonaného zákroku lekárom interného oddelenia a ním poskytnutá zdravotná starostlivosť počas kolonoskopického vyšetrenia na internom oddelení všeobecnej nemocnice (nezisková organizácia).Uvedený postup lekára spôsobil pacientovi podľa jeho vyjadrenia ujmu na zdraví, zhoršenie kvality života (pri vyšetrení došlo ku komplikácii a vynútenej ďalšej operácii s nutnosťou naloženia umelého vývodu z čreva na brušnej stene (stómie) na niekoľko mesiacov po operácii a psychickú traumu. Pacient v sťažnosti upozorňoval aj na nedôstojný spôsob získania informovaného súhlasu, a to až po vykonaní kolonoskopického vyšetrenia v čase, keď (cit.) „... sedel na WC, bolo mu po výkone zle a nevedel, čo podpisuje“. Sťažovateľ súčasne žiadal finančné odškodnenie 1 mil. Sk (v starej mene), t. j. 33 194 eur.

Epikritické zhrnutie
(Vybrané zo zdravotnej dokumentácie PZS)

77-ročný pacient mal v osobnej anamnéze zaznamenané nasledovné ochorenia a diagnózy – OA: ICHS NYHA II, hypertonik v th., (ISCH – ischemická choroba srdca), stav po CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc), stav po akútnej gastritíde, chronickej pancreatitis, pseudocyst

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály