Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

POKYN ZAMESTNÁVATEĽA NA CELOFIREMNÉ TESTOVANIE ZAMESTNANCOV

Dátum: Rubrika: Právo

V poslednej dobe sa pravidelne objavujú otázky, či je zamestnávateľ oprávnený vydať svojim zamestnancom pokyn, ktorým im ukladá povinnosť absolvovať testovanie na ­Covid-19. Toto testovanie zorganizuje zamestnávateľ a uhradí náklady s ním spojené.

 
Posúdenie predmetnej situácie treba vnímať z hľadiska dvoch právnych režimov, a to:
-
z hľadiska právnej úpravy ochrany osobných údajov
vyplývajúcej najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "
GDPR
")
(výsledok o pozitivite/negativite má povahu osobného údaja osobitnej kategórie)
a
-
z hľadiska
právneho režimu príslušných
pracovnoprávnych predpisov
- najmä Zákonníka práce.
Nariadenie povinnosti celofiremného testovania z hľadiska GDPR
Vo vzťahu k GDPR je takýto pokyn zamestnávateľa možný, pričom oporu zamestnávateľ nájde v právnom základe definovanom v čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné
na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa
(zamestnávateľa), a písm. e) GDPR, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
.
Účelom spracúvania osobných údajov
by v tomto prípade
mali byť povinnosti ­zamestnávateľa s odkazom na príslušné právne predpisy
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ­napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o BOZP")
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály