Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Dátum: Rubrika: Právo

Údaje o vlastnom zdraví, prípadne o zdraví našich blízkych či príbuzných sú pre každého veľmi citlivou záležitosťou. Takéto informácie poskytujeme cudzím osobám zriedka a neochotne, strážime si ich vo zvýšenej miere. Ide totiž o údaje, ktoré sú jednoducho zneužiteľné, nezriedka aj na rôzne nekalé účely, napríklad pri rozhodovaní súdu o zverení detí do starostlivosti jedného z rodičov, ako faktor ovplyvňujúci rozhodnutia zamestnávateľa v pracovnom pomere či pri zbavení svojprávnosti osoby.

Vo februári 2009 Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR vykonal pravidelný prieskum verejnej mienky na tému: ochrana osobných údajov v informačných systémoch z pohľadu občanov. Prieskum ukázal, že respondenti považujú údaje o svojom zdravotnom stave za mimoriadne citlivé. Dokonca ich zaradili v rámci otázky, ktoré osobné údaje považujú za najcitlivejšie, čo sa týka ich zneužitia, na druhé miesto, hneď za rodné číslo a pred údaje o majetku a financiách. Pre úplnosť dodávame, že respondenti si v rámci tohto prieskumu mohli vybrať z pätnástich kategórií osobných údajov.

Právna úprava citlivých zdravotných údajov

Citlivé údaje o našom zdravotnom stave sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, ktorej teoretická ochrana je založená článku 19 ods. 2 a 3 Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb.), podľa ktorého má každý právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Podľa článku 16 Ústavy SR sa zaručuje nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Z uvedených článkov Ústavy SR následne pramenia platné zákony, v ktorých je zachytená konkrétna ochrana.

Aktuálna právna úprava je obsiahnutá zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vo všeobecnej rovine a zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) a v odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva SR č. 07594/2009–OZS o vedení zdravotnej dokumentácie v rovine konkrétnej.

Zaujímavé bude sledovať, akým spôsobom sa vysporiada zákonodarca a Úrad na ochranu osobných údajov s výzvami elektronického zdravotníctva tzv. eHealth. Základnou premisou eHealth je totiž práca všetkých subjektov vystupujúcich v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti s osobnými údajmi pacientov vo virtuálnom prostredí za pomoci používania informačných a komunikačných technológií. Základy právnej úpravy položilo Ministerstvo zdravotníctva SR v zákone č. 153/2013 Z. z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme v znení neskorších predpisov. Každý pacient bude disponovať elektronickou zdravotnou kartou. Údaje o poskytnutej starostlivosti budú do elektronickej zdravotnej karty nahrávať ošetrujúci lekári. Otázka bezpečnosti dát a podchytenie rizík týkajúcich sa zneužitia údajov, najmä v súvislosti s potenciálnym únikom osobných údajov pacientov z elektronickej zdravotnej karty, sa momentálne nachádza v rovine diskusií.

Ktoré osobné údaje sú súčasťou zdravotnej dokumentácie?

Na spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom nie je potrebný súhlas pacienta. Môže sa dostať do situácie, keď zdravotnícke zariadenie bude požadovať aj také údaje, ktoré zo zákona nie sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, prípadne bude chcieť údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta spracúvať iným spôsobom, ako mu to umožňuje zákon (napr. telefónne číslo pacienta, na ktorom je zastihnuteľný alebo bude chcieť údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta použiť na účely výskumu). V takomto prípade by si poskytovateľ mal od pacienta vyžiadať súhlas na spracúvanie údajov a uviesť minimálne dôvod, prečo ich požaduje. V zmysle § 19 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály