Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právna záväznosť podzákonných noriem

Dátum: Rubrika: Poradňa

Aká je právna záväznosť podzákonných noriem, resp. kto kontroluje ich plnenie a postihuje ich neplnenie? Sú napr. odborné usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR právne záväzné?

Aká je právna záväznosť podzákonných noriem, resp. kto kontroluje ich plnenie a postihuje ich neplnenie? Sú napr. odborné usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR právne záväzné?

Právne normy možno definovať ako všeobecne záväzné pravidlá ľudského správania, ustanovené alebo uznané štátom, ktoré majú právom určenú formu a ich dodržiavanie je vynútiteľné štátnou mocou. Pravidlá správania sú záväzné a záväznosť právnej normy vyplýva z jej platnosti.

Zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v z. n. p. určuje, že v Zbierke zákonov sa uverejňujú okrem Ústavy Slovenskej republiky, ústavných a ostatných zákonov Národnej rady Slovenskej republiky aj nariadenia vlády, vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky. Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov a účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí nevyvrátiteľná domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, tzn., že nikto sa pri porušení takto zverejnenej normy nemôže brániť tým, že porušenú normu nepoznal (ustanovenie § 2 ci

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály