Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Rizikové práce a choroby z povolania (II.)

Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Rizikové práce a choroby z povolania

V tomto čísle prinášame druhú časť článku o chorobách z povolania v Slovenskej republike. Na grafickom zobrazení podrobnejšie ukážeme konkrétne štatistické údaje o počte zamestnancov, u ktorých boli choroby z povolania hlásené, o ich výskyte v rámci jednotlivých krajov SR, ako aj o druhoch najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb.

Choroby z povolania v Slovenskej republike

V Slovenskej republike bolo hlásených od roku 2000 do roku 2016 spolu 7 845 chorôb z povolania. Počet hlásených chorôb z povolania má za ostatné roky trvale klesajúci trend, od roku 2000 do roku 2016 bol zaznamenaný pokles o 52,1 %.

V roku 2016 bolo v Slovenskej republike prešetrených 689 podozrení na chorobu z povolania, z tohto počtu bolo uznaných a hlásených 316 chorôb z povolania (graf č. 4) a 47 ohrození chorobou z povolania.

Graf č. 4: Počet zamestnancov, u ktorých boli hlásené choroby z povolania v SR v rokoch 2000 – 2016

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

Graf č. 5: Najčastejšie sa vyskytujúce choroby z povolania v SR v roku 2016

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

K najčastejšie hláseným chorobám z povolania v roku 2016 patrili (graf č. 5):

  • ochorenie horných končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia – DNJZ (položka č. 29 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 173 zamestnancov; tvorí 54,7 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,
  • ochorenie horných končatín z vibrácií (položka č. 28 zoznamu chorôb z povolania) bolo hlásené u 46 zamestnancov; tvorí 14,6 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,
  • prenosné a parazitárne ochorenia (položky č. 24 – 26 zoznamu chorôb z povolania) boli hlásené u 31 zamestnancov; tvoria 9,8 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania v SR,
  • porucha sluchu z hluku (položka č. 38 zoznamu chorôb z povolania) bola hlás
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály