Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Sideropenická anémia ako prejav krvácania do gastrointestinálneho traktu (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 60-ročnej pacientke ambulantným gastroenterológom v období od roku 2005 až do roku 2008.

Dohľad bol vykonaný na základe podnetu manžela pacientky ktorý sa sťažoval na jej poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rokoch 2005 až 2008, cit.: „...nevykonanie dostupných vyšetrení (CT, magnetická rezonancia – MR, pasáž tenkého čreva), ktoré by viedli k skoršiemu zisteniu diagnózy (adenokarcinóm tenkého čreva, pokročilé inoperabilné štádium)...“

Ďalej uvádza cit.:„...manželka bola zdravotná sestra, zodpovedne sa správajúca k svojmu zdraviu a za 4 roky absolvovala 97 vyšetrení, každý druhý mesiac u všetkých odporúčaných odborníkov... U manželky bolo zistené dlhodobé niekoľkoročné pretrvávanie anémie nejasnej etiológie, malátnosť, únava, nechutenstvo, bolesti pod pravým rebrovým oblúkom, bolesti v oblasti chrbta, váhový úbytok...“

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) vykonal v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. dohľad, pričom pri vypracovaní protokolu o výkone dohľadu vychádzal z uvedených podkladov:

  • podnet (manžela pacientky),
  • zdravotná dokumentácia pacientky od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej aj „PZS“), napr. gastroenterológ, všeobecný lekár pre dospelých, internista, hematológ, endokrinológ, ortopéd,
  • stanoviská poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
  • odborné stanoviská prizvaných osôb k výkonu dohľadu (konzultant Úradu v medicínskom odbore gastroenterológia, hematológia, vnútorné lekárstvo, chirurgia),
  • protokol o vykonanom dohľade a
  • zápisnica z prerokovania námietok k protokolu.

Úrad v rámci výkonu dohľadu preukazuje, či zdravotná starostlivosť bola/nebola pacientke poskytnutá správne. V zmysle §4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby, so zohľadnením súčasných poznatkov lekárskej vedy.

Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie

(Vybrané zo zdravotnej dokumentácie)

60-ročná pacientka, v osobnej anamnéze (OA):

  • liečená na hypertenziu,
  • Lodoz 1 tbl., Anopyrin 30 mg,
  • v r. 1990 (ako 41-ročná) hysterektómia a adnexotómia l.sin,
  • pre recidivujúcemetroragie, pravidelne gynekologicky sledovaná (12/2006, 2/2008, 8/2008), negat. bez HRT (substitučná hormonálna liečba).

Prvé ťažkosti zažívacieho traktu sa prejavili v auguste 2005 po návrate z dovolenky, kedy prekonala hnačkové ochorenie.

18. 8. 2005

Návšteva u všeobecného lekára pre dospelých, kde boli pacientke vykonané odbery a bola odoslaná na vyšetrenie USG brucha – s normálnym nálezom.

Výsledky krvného obrazu: stredne ťažká až ťažká mikrocytárna anémia – Hb 9,5 g/l, MCV 75,1 fl, bio­chemické parametre– nízky cholesterol 2,3 mmol/l, bez hypolipidemickej liečby.

9. 12. 2005

Kontrolné vyšetrenie krvného obrazu poukázalo na ďalšie p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály