Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Spätné vymáhanie platieb zdravotnou poisťovňou za akceptované výkony

Dátum: Rubrika: Poradňa

Má zdravotná poisťovňa právo vymáhať späť platby za výkony, ktoré boli vykázané približne pred rokom, prešli kontrolou u ich revíznych le­károv, následne bol vystavený opravný doklad na nimi požadovanú sumu a faktúry boli uznané za vecne správne?

Jednou z povinností zdravotnej poisťovne je výkon kontrolnej činnosti u po­skytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému uhrádza poskytnutú zdravotnú starostlivosť z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Táto kontrolná činnosť je zameraná na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania pro­striedkov verejného zdravotného poistenia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti doručí v súlade so zmluvou o poskytova­ní a úhrade zdravotnej starostlivosti zdravotnej poisťovni faktúru a dávku obsa­hujúcu presnú špecifikáciu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Tieto materiály zdravotná poisťovňa podrobuje kontrole. Kontrolná činnosť u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa vykonáva dvoma

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály