Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ukončenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Poradňa

Som lekár – gynekológ a pracujem v súkromnej ambulancii. Ako mám postupovať, keď naša pacientka – máme s ňou dohodu na dobu neurčitú – zmení gynekológa tak, že s ním uzavrie novú dohodu a neoznámi nám to, neodstúpi od dohody u nás v zmysle ustanovenia § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody, ani jej nový lekár si nevyžiada od nás zdravotnú dokumentáciu? Následne nám ­poisťovňa prestane platiť a ja sa to dozviem náhodou pri riešení konfliktu s poisťovňou. Takýchto prípadov máme veľmi veľa. Ale stal sa nám aj prípad, že takúto pacientku sme vyradili a následne prišla, že ona nič také neurobila a poisťovňa nám dala mylnú informáciu. Je možná za to nejaká sankcia voči pacientke? Čo znamená „preukázateľné odovzdanie zdravotnej dokumentácie“, napr. lekár v Martine verzus lekár v Bratislave, kde pacientka napr. odíde – zmení lekára.

Ide o častú chybu pacienta, ktorá spočíva v tom, že pacient z rôznych pohnútok uzavrie dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s existujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti neukončí. Pri väčšej frekvencii takýchto konfliktov býva zvyčajne v pozadí „nábor“ iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Z právneho hľadiska pôvodná dohoda platí, či sa to pacientovi páči alebo nie. Problémom samozrejme je, že „nový“ poskytovateľ zdravotnej starostlivosti výkony, resp. ka

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály