Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

V článku upozorňujeme na nové predpisy a judikatúru.

Nové predpisy

♣ Zabezpečenie kvality krvi

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 158/2015 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov (účinnosť od 15. júla 2015).

Zrušuje sa: vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 333/2005 Z. z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov v znení vyhlášky č. 291/2011 Z. z.

Vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov.

♣ Deti a osoby so zdravotným postihnutím (ochrana práv)

Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1. septembra 2015).

Mení a dopĺňa:

  • zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
  • zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
  • zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály