Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Z legislatívy

Dátum: Rubrika: Trendy

Prinášame aktuálnu legislatívu uverejnenú v Zbierke zákonov, Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR.

V Zbierke zákonov vyšlo:

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 250/2019 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov – účinná od 9. augusta 2019.

Zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení zákona č. 139/2019 Z. z. sa preniesla kompetencia vydávania povolení na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vzhľadom na uvedenú zmenu tejto kompetencie vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby bolo nevyhnutné ustanoviť výšku úhrady za vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby, výšku úhrady za zmenu povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby a vyhotovenie duplikátu vydaného povolenia. Výška úhrady za povolenie prevádzkovania záchrannej zdravotnej služby sa ustanovila na sume 98 eur.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 252/2019 Z. z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov – účinná od 20. augusta 2019.

Doplnili sa nové úhradové skupiny, ktoré zohľadňujú medicínske hľadisko a dostupnosť liečby.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 263/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“ – účinná od 1. septembra 2019.

Ustanovuje a rozširuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré môže predpisujúci lekár pacientovi predpísať formou preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ aj na niektoré zdravotnícke pomôcky, uhrádzané úplne alebo čiastočne na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré pacient pravidelne alebo dlhodobo používa.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 264/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní – účinná od 1. septembra 2019.

Zdroj: www.noveaspi.sk

Vo Vestníku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 10 z 9. augusta 2019 vyšlo:

Platobná schopnosť zdravotných poisťovní – v súlade s § 20 ods. 2 písm. m) zákona č. 581/2004 Z. z. o platobnej schopnosti zdravotných poisťovní za mesiac jún 2019:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály