Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmena zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015

Dátum: Rubrika: Trendy

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe údajov zdravotných poisťovní eviduje 93 070 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2015. Uvedené prihlášky úrad posúdi a oznámi zdravotným poisťovniam zoznam tých, ktoré je možné potvrdiť ako platné. Dôvodom neakceptácie môže byť napr. skoršie podanie prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, nesúlad s centrálnym registrom poistencov, chybné rodné číslo, chyba v mene alebo v priezvisku a podobne.

Minulý rok bolo podaných 115 725 prihlášok, z nich 4 732 úrad neakceptoval z dôvodu rôznych chýb. Od 1. januára 2014 tak zmenilo zdravotnú poisťovňu 109 916 poistencov.

Poistenci, ktorí od 1. januára 2015 zmenia zdravotnú poisťovňu, až do konca roka 2014 používajú preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej zdravotnej poisťovne. Oba preukazy sú povinní zdravotnej poisťovni vrátiť najneskôr do 8. januára 2015.

Poistenec, ktorý zmení zdravotnú poisťovňu, je okrem vrátenia preukazov povinný aj:

  • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny,
  • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne poskytovateľovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (hoci zákon neurčuje lehotu na toto oznámenie, poistenec by tak mal urobiť čo najskôr po zmene, aby poskytovateľ posielal údaje do správnej zdravotnej poisťovne).

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmenila zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne vykázať novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára 2015.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály