Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zmenilo sa postavenie sestry v systéme zdravotnej starostlivosti?

Rubrika: Očami lekára

O tom, že naše zdravotníctvo je dlhodobo v kríze, už na Slovensku asi nikto nepochybuje. Prejavuje sa to v každom segmente zdravotnej starostlivosti a zdravotné sestry nie sú výnimkou. Často je prvou osobou, s ktorou sa pacient stretáva, či už v ambulancii alebo v lôžkovom zdravotníckom zariadení. Je teda nepochybné, že na ňu sú kladené vysoké nároky tak zo strany pacienta a jeho príbuzných, ako i zamestnávateľa. Tieto nároky však v praxi nie sú vyvážené dôstojnými pracovnými podmienkami a ani primeraným finančným a morálnym ohodnotením tohto povolania.

O tom, že naše zdravotníctvo je dlhodobo v kríze, už na Slovensku asi nikto nepochybuje. Prejavuje sa to v každom segmente zdravotnej starostlivosti a zdravotné sestry nie sú výnimkou. Často je prvou osobou, s ktorou sa pacient stretáva, či už v ambulancii alebo v lôžkovom zdravotníckom zariadení. Je teda nepochybné, že na ňu sú kladené vysoké nároky tak zo strany pacienta a jeho príbuzných, ako i zamestnávateľa. Tieto nároky však v praxi nie sú vyvážené dôstojnými pracovnými podmienkami a ani primeraným finančným a morálnym ohodnotením tohto povolania.


Výchova a vzdelávanie sestier

Kým v minulosti všetky stredné zdravotné školy ponúkali záujemkyniam o povolanie zdravotnej sestry úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, dnes ho síce ponúkajú tiež, ale už nie v odbore zdravotná sestra. Ak chce absolventka strednej zdravotnej školy vykonávať povolanie zdravotnej sestry, musí si na základe súčasne platnej legislatívy – nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (ďalej len „nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z.) doplniť minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ktoré trvá tri roky. Kým v minulosti boli sestry pripravené nastúpiť do práce po maturite, teda po absolvovaní štvorročného stredoškolského štúdia, v súčasnosti trvá štúdium minimálne sedem rokov.

Po skončení školy a nástupe do prvého zamestnania nastupuje celoživotné vzdelávanie, ktoré je kontrolované Komorou sestier a pôrodných asistentiek, kde sa zdravotná sestra musí zaregistrovať. Členstvo povinné nie je, avšak nečlenky majú pri vybavovaní niektorých žiadostí, resp. účasti na kongresoch, zvýšené poplatky. Komora tiež istou formou prispieva na vzdelávanie svojich členov. Určité listiny (napr. potvrdenie o etickej spôsobilosti) vydáva Komora sestier a pôrodných asistentiek iba svojim členom. Otázkou zostáva financovanie vzdelávacích aktivít, ktoré si zdravotné sestry musia hradiť v prevažnej miere z vlastného vrecka a dokonca si ho podľa najnovšej legislatívy nemôžu ani odpočítať z daňového základu. Zamestnávateľ im síce poskytuje pracovné voľno, ale nie vždy, keď by si to vyžadovali ich študijné aktivity a takmer vždy bez náhrady mzdy a príslušných poplatkov, ktoré sú so vzdelávaním aj v jeho záujme spojené.

Farmaceutické firmy sa u bežných sestier v sponzorstve nepredbiehajú. Ak sa tak stane, je to skôr výnimka a tou sú často iba manažérky, staničné sestry, vrchné sestry, prípadne členky vedenia zdravotníckych zariadení, či odborných alebo profesijných spoločností. Sestry, ktoré sa denne priamo starajú o zdravie a pohodlie pacienta, väčšinou takúto ponuku nedostanú.


Fyzicky a psychicky náročná práca

Pracovná zmena sestry je osem alebo maximálne dvanásťhodinová. Jej režim v dennej s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály