Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

ZMENY "LEX KORONA" TÝKAJUCE SA PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré majú spoločný cieľ, a to zlepšiť podnikateľské prostredie. Táto iniciatíva bola označovaná ako "podnikateľské kilečko", alebo aj ako "lex korona". V nasledujúcich riadkoch si priblížime obsah niektorých už prijatých opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré z hľadiska ambulancií alebo lekárni môžu znamenať zmenu v ich doterajšom fungovaní.

 
Medzi opatrenia, ktoré napĺňajú spoločný cieľ zaraďujeme aj opatrenia z oblasti ochrany verejného zdravia, ktorá je upravená v osobitnom právnom predpise. Takýmto osobitným právnym predpisom je zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."), ktorý sa vzťahuje aj na ambulancie a lekárne. V tomto zákone je upravená povinnosť (aj pre lekárne aj ambulancie) zabezpečiť si pracovnú zdravotnú službu a mnoho ďalších povinností. Ešte pred samotným vymedzením opatrení si zhrnieme základné informácie o pracovnej zdravotnej službe, ktoré sa zídu ambulancii.
Základné informácie o pracovnej zdravotnej službe
Pracovná zdravotná služba je 
od­bornou a poradenskou služ­bou
pre zamestnávateľov, a to v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad zameraný najmä na 
predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou u zamestnancov
. Jej hlavným cieľom je 
prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti
zamestnancov v priebehu ich zamestnania.
V praxi sa stretávame s tým, že mnohí z vás považujú pojmy pracovná zdravotná služba a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") za totožné. Chceli by sme vás upozorniť na to, že tieto pojmy nie sú rovnaké. V tomto článku sa dozviete aj o tom, či posudok o riziku, ktorý vám vypracoval bezpečnostný technik je platný alebo si musíte zabezpečiť nový.
Zamestnávatelia, teda lekárne aj ambulancie sú povinné mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu a taktiež musia zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a zásad BOZP na pracovisku. Teda zo zákona vám vyplývajú iné povinnosti v prípade pracovnej zdravotnej služby a iné povinnosti v p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály