Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zodpovednosť lekára za nežiaduce účinky liekov

Rubrika: Poradňa

Kto je právne zodpovedný za prípadné nežiaduce účinky liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis v prípade, že sa tieto účinky dostavia u ambulantne liečeného pacienta v domácom prostredí? Kto nesie zodpovednosť v prípade, že takto predpísaný originálny liek by bol v zmysle platnej legislatívy v lekárni nahradený generickým liekom? A aké hrozia sankcie?

Kto je právne zodpovedný za prípadné nežiaduce účinky liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis v prípade, že sa tieto účinky dostavia u ambulantne liečeného pacienta v domácom prostredí? Kto nesie zodpovednosť v prípade, že takto predpísaný originálny liek by bol v zmysle platnej legislatívy v lekárni nahradený generickým liekom? A aké hrozia sankcie?

Ak u pacienta dôjde v súvislosti s podaním lieku, výdaj ktorého je viazaný na lekársky predpis, k vzniku ujmy a zároveň je splnená podmienka, že ujma vznikla dôsledkom vplyvu okolností priamo vyplývajúcich z povahy použitého lieku, zakladá tento skutkový stav zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe veci použitej pri plnení záväzku (v tomto prípade pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti) podľa § 421a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. Za takto spôsobenú ujmu zodpovedá buď zdravotnícke zariadenie, lekár, ktorý uvedený liek pacientovi predpísal alebo samostatne pôsobiaci lekár (ďalej len „zodpovedný subjekt“).

Zodpovedný subjekt nesie zodpovednosť za ujmu spočívajúcu v nepriaznivých účinkoch liekov aj vtedy, ak bola takáto ujma vyvolaná vedľajšími účinkami, o ktorých ani nemusí byť známe, že k nim môže dochádzať, pričom jeho zodpovednosť je objektívna (neskúma sa zavinenie) bez možn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály