Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín od 1. augusta 2023

Dátum: Rubrika: Právo

V auguste 2023 vládla zdravotníctvu novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorá priniesla viacero zmien týkajúcich sa aj podmienok predpisovania liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín. Legislatívne zmeny sa premietli nielen v rámci tzv. nemocničného predpisu, ale aj v rámci tzv. delegovaného predpisu. Poďme ale pekne po poriadku.

Právna úprava predpisovania liekov
Právna úprava predpisovania a výdaja liekov je obsiahnutá v zákone o liekoch, pričom ten upravuje:
-
oprávnenie na predpis liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín (§ 119 zákona o liekoch),
-
oprávnenie na predpis liekov/zdravotníckych pomôcok/die­tetických potravín sestrami a pôrodnými asistentkami (§ 119a zákona o liekoch),
-
obsah predpisu/poukazu a preskripčného záznamu (§ 120 zákona o liekoch),
-
výdaj liekov/zdravotníckych po­môcok/dietetických ­potravín (§ 121 zákona o liekoch), a to osobitne aj pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (§ 121b zákona o liekoch),
-
podávanie liekov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 121a zákona o liekoch).
Ešte počas roka 2022 bol koncipovaný návrh novely zákona o liekoch, ktorý mal zaviesť viacero noviniek. Po vyhodnotení pripomienkového konania však mnohé návrhy na legislatívne zmeny z koncepcie vypadli, niektoré však dostali opätovne šancu počas rokovania parlamentu o danom návrhu novely zákona o liekoch (napr. očkovanie v lekárňach). Dňa 28. júna 2023 bol parlamentom schválený návrh novely zákona o liekoch, ktorý je v Zbierke zákonov označený ako zákon č. 293/2023 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "novela zákona o liekoch"). Vďaka novele zákona o liekoch sa do právnej úpravy premietli zmeny týkajúce sa napríklad:
-
zavedenia očkovania v lekárňach,
-
zmien v predpisovaní pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
-
zmien v delegovanom predpisovaní a pod.
Druhy predpisov vymedzených zákonom o liekoch
Zákon o liekoch pamätá na nasledujúce druhy predpisov:
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály