Právo a manažment v zdravotníctve Ročník 2018 Vydanie 2/2018

späť

Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017 (I.)

Zdravotný dohľad na pracoviskách vykonáva pracovná zdravotná služba, je zameraný na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. Pracovná zdravotná služba posudzuje zdraviu škodlivé faktory v pracovnom prostredí, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, vypracováva posudok o riziku pre zamestnávateľa, ktorý obsahuje zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotného rizika a navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie zdravotného rizika. Na činnosti pracovnej zdravotnej služby v pracovnom prostredí nadväzujú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, ktoré je súčasťou zdravotného dohľadu. Jednou z dôležitých činností pracovnej zdravotnej služby je aj poskytovanie poradenstva zamestnávateľom a zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zamerané najmä na prevenciu chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou. Zdravotný dohľad vykonávajú zdravotnícki pracovníci, najmä lekári s určenou špecializáciou a verejní zdravotníci.

Autor:

Plné znenie článku je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Vážený návštevník, prístup k tomuto článku majú len registrovaní užívatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom. V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa. Ďakujeme.

Súvisiace otázky a odpovede

Diskusia (počet komentárov: 0)

zobraziť diskusiu pridať komentár k článku