Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

AUTONÓMIA VÔLE JEDNOTLIVCA PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V MEDZINÁRODNÝCH ZMLUVÁCH

Dátum: Rubrika: Právo

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti by malo byť založené na viacerých princípoch, ktoré sú uznávané naprieč rôznymi štátmi. Mnohé z týchto princípov sú preto zakotvené v medzinárodných zmluvách, v ktorých je určený základný rámec poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jedným z hlavných princípov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aj rešpektovanie autonómie vôle jednotlivca. V tomto príspevku sa pozrieme na to, ako je tento princíp reflektovaný v dvoch medzinárodných zmluvách.

 
Prvou medzinárodnou zmluvou, v ktorej je pevne zakotvený princíp autonómie vôle jed­notlivca pri poskytovaní zdra­votnej starostlivosti, je Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny
Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 
(ďalej len "Dohovor o ľudských právach a biomedicíne"). Druhou medzinárodnou zmluvou, v ktorej analyzujeme princíp autonómie vôle jednotlivca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
. Obe medzinárodné zmluvy majú spoločné to, že vznikli na pôde medzinárodnej organizácie regionálneho významu Rady Európy. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne bol sformulovaný v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, zatiaľ čo Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd už v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne ratifikovalo 47 členských štátov Rady Európy, šesť nečlenských štátov Rady Európy (Austrália, Kanada, Japonsko, Mexiko, Svätá Stolica, Spojené štáty americké) a jediná medzinárodná organizácia Európska únia. To znamená, že v týchto štátoch možno očakávať podobný legislatívny rámec poskytovania zdravotnej starostlivosti aspoň na principiálnej úrovni. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd ratifikovalo 47 členských štátov Rady Európy a Európska únia.
Systém ochrany ľudských práv podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zabezpečuje Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj Európsky súd pre ľudské práva, však nemajú výrazne silnú priamu väzbu na Európsku úniu a mnohé členské štáty Rady Európy nie sú členmi Európskej únie. Napriek tomu je však význam Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, pre Európsku úniu nespochybniteľný. Európsky súd pre ľudské práva má význam aj v súvislosti s Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne, keďže môže k nemu plniť poradnú funkciu ohľadom výkladu jeho ustanovení.
Princíp autonómie vôle jednotlivca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Princíp autonómie vôle jednotlivca chráni každého človeka pred ľubovoľným zásahom do jeho fyzickej integrity a súčasne je tento princíp neodmysliteľnou časťou ochrany súkromia každej osoby. Autonómia vôle jednotlivca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má viacero významových úrovní. V základnej rovine autonómia vôle v sledova
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály