Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Bezpečnostný projekt ambulancie z hľadiska lekára

Dátum: Rubrika: Očami lekára

Každé zdravotnícke zariadenie spracováva osobné údaje, a teda musí mať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), vypracovaný bezpečnostný projekt. Vzhľadom na elektronické spracovávanie osobných údajov vo väčšine slovenských ambulancií je tento projekt o to náročnejší, že treba chrániť nielen papierovú, ale predovšetkým elektronickú dokumentáciu, a to nielen zdravotnícku, ale aj dokumentáciu s osobnými údajmi zamestnancov ambulancie.

Vypracovanie bezpečnostného projektu ambulancie je pomerne náročný proces, ktorý si vyžaduje nielen znalosť príslušnej legislatívy, týkajúcej sa ochrany osobných údajov, ale aj možností bezpečnostných rizík, ktorými môžu byť osobné údaje, spracovávané v ambulancii, ohrozené.

Analýza bezpečnostného rizika ochrany osobných údajov v ambulancii

Personálnou analýzou je potrebné presne špecifikovať práva a povinnosti osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, ktoré majú byť podľa zákona chránené. Hlavnú personálnu zodpovednosť za ich ochranu nesie majiteľ ambulancie, resp. ním poverený vedúci pracovník. V podmienkach slovenských ambulancií je to najčastejšie vedúci lekár ambulancie a jej majiteľ v jednej osobe.

Ten môže určité kompetencie preniesť na sestru, prípadne iného, v tejto problematike vyškoleného zamestnanca. V praxi sa však tieto kompetencie väčšinou neprenášajú, pretože by to spôsobovalo problémy v ich výkone a kontrole.

Takže osobou, ktorá by mala byť v tejto problematike v ambulancii najviac zorientovaná, musí byť lekár, ktorý v nej pracuje, resp. ktorému ambulancia patrí. Lekár musí mať aspoň základné vedomosti o všetkom, čo s ochranou osobných údajov, spracovávaných v ambulancii súvisí.

Poučenie osôb, prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi, spracovávanými v ambulancii, o ochrane uvedených údajov musí byť dostatočné a písomné, aby toto poučenie mohol zodpovedný pracovník v prípade potreby predložiť kontrolným orgánom. Poučené musia byť všetky osoby, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom prísť do styku s osobnými údajmi, spracovávanými v ambulancii.

Okrem lekára je to najčastejšie sestra. Netreba však zabudnúť ani počítačového špecialistu, ktorému zverujete svoj ambulantný počítač do opravy, alebo vám do neho inštaluje potrebné programy. Nemali by ste zabudnúť ani na upratovačku, najmä ak upratuje ambulanciu vo vašej neprítomnosti, a to aj napriek tomu, že kartotéku máte zamknutú a heslo do vášho počítača ste jej neprezradili. Osoby prichádzajúce do styku s osobnými údajmi v ambulancii by mali byť zaviazané mlčanlivosťou o skutočnostiach, s ktorými sa stretli pri práci s osobnými údajmi v ambulancii, aj po ukončení pracovného pomeru. Zdravotníckych pracovní

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály