Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Financovanie zdravotníctva by malo mať tri piliere

Dátum: Rubrika: Trendy

V priebehu rokov 2005 a 2006 zdravotníctvo prešlo výraznou transformáciou. Prevádzkovateľmi zdravotníckych zariadení sa stali v mnohých prípadoch neziskové organizácie a ich majiteľmi zostali vyššie územné celky. O tom, čo sa podarilo či nepodarilo dosiahnuť za posledné štyri roky v Nemocnici s poliklinikou Zvolen hovoríme s Petrom Jančatom, ekonomickým námestníkom neziskovej organizácie VAŠE ZDRAVIE – nemocnica s poliklinikou Zvolen.

V priebehu rokov 2005 a 2006 zdravotníctvo prešlo výraznou transformáciou. Prevádzkovateľmi zdravotníckych zariadení sa stali v mnohých prípadoch neziskové organizácie a ich majiteľmi zostali vyššie územné celky. O tom, čo sa podarilo či nepodarilo dosiahnuť za posledné štyri roky v Nemocnici s poliklinikou Zvolen hovoríme s Petrom Jančatom, ekonomickým námestníkom neziskovej organizácieVAŠE ZDRAVIE – nemocnica s poliklinikou Zvolen (NsP Zvolen).

  • Zdravotnícke zariadenia – polikliniky, nemocnice sa pred štyrmi rokmi transformovali na PPP projekty. Čím je tento systém výhodnejší z hľadiska ekonomiky pre zdravotníctva?

Skratka PPP znamená Public Private Partnership, po slovensky partnerstvo verejného a privátneho sektora. Toto partnerstvo je výhodné, keď zabezpečuje služby, ktoré sú povinnosťou verejného sektora. Samozrejme, pokiaľ partnerstvo funguje na takom princípe, keď obom stranám ide o rovnakú vec a keď každý prinesie svoje pozitíva. Verejný partner má zdroje, z ktorých musí zabezpečovať služby, privátny partner prináša manažérske zručnosti a hlavne zabezpečuje efektivitu v oblasti vynaložených nákladov. PPP nastupuje zväčša vtedy, keď už nie je udržateľné zabezpečovanie služieb manažovaných verejným sektorom.

Príkladom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a jeho štyri nemocnice. Kraj získal nemocnice delimitáciou z Ministerstva zdravotníctva SR v roku 2002. Nemocnice vykazovali veľké straty, ale BBSK v manažmente nemocníc nič nezmenil. A tie sa zadlžovali ešte viac. Za dva roky pod riadením kraja vytvorili 4 nemocnice dlh vo výške viac ako 400 mil. Sk (13 277 000 eur) a boli pre rozpočet veľkým rizikom. Len NsP Zvolen, príspevková organizácia, vykázala stratu 190 mil. Sk (6 306 000 eur), s medziročným zadlžovaním cez 90 mil. Sk (2 987 000 eur). Pritom nemocnica bola v katastrofálnom stave, všetky prístroje boli zastarané, bolo nutné investovať. Stav smeroval ku kolapsu nemocníc, čoho dôsledkom mohol byť aj problém v rozpočte kraja ako ich zriaďovateľa. Pre tento neudržateľný stav sa samosprávny kraj rozhodol zabezpečovať zdravotnú starostlivosť vo svojich nemocniciach spolu s privátnym sektorom. Rozhodol sa pre PPP projekt.

  • Existuje veľa dezinformácií o tejto oblasti, aké sú „majetkové pomery“ pri PPP projektoch v zdravotníctve podľa slovenského modelu... Ako funguje vzťah neziskovej organizácie a VÚC?

Vedenie BBSK v roku 2004 kládlo dôraz na zabezpečenie práv VÚC a ochranu majetku kraja. Na základe výberového konania, kde sa mohol o správu nemocnice uchádzať ktokoľvek, kto predloží fundovaný projekt s návrhom zmluvy, vybrala komisia budúcich prevádzkovateľov pre každú nemocnicu.

Zmluva medzi BBSK a NsP VAŠE ZDRAVIE n.o. určovala veľa povinností pre správcu – napr. povinnosť investovať, povinnosť zabezpečovať zdroje financovania, povinnosť zabezpečovať zdravotnú starostlivosť, povinnosť uchádzať sa o eurofondy, ... atď. Povinnosťou kraja bolo spolupracovať a byť súčinný pri získavaní eurofondov. Správca nesmel majetok ani založiť, ani scudziť, ani predať a mohol ho využívať len na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Vlastníkom majetku

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály