Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zlomená lebečná kosť

Dátum: Rubrika: Právo

V predošlých príspevkoch sme sa venovali prípadom, v ktorých bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tentoraz budeme podrobnejšie rozoberať rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16. mája 2012, v ktorom bol posudzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi L. H. zo strany lekára ústavnej pohotovostnej služby na stanici rýchlej lekárskej pomoci z hľadiska trestnoprávnej stránky.

Pretože meritom tohto prípadu nie je administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, nevystupuje v tomto konaní Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale orgány činné v trestnom konaní a súd.

Ako obvinený a obžalovaný je v tomto prípade vedený MUDr. M.Š. Kauzu rozhodoval Najvyšší súd Slovensky republiky (ďalej aj „NS SR“) v trojčlennom senáte.

Vývoj kauzy

Predmetný skutok sa stal dňa 21. apríla 2006 v skorých ranných hodinách. Pacient po príchode posádky rýchlej lekárskej pomoci neotváral oči, nekomunikoval a nemal žiadnu motoriku, ležal pred obchodom a javil príznaky výrazného požitia alkoholu. Obvinený sa rozhodol pacienta nehospitalizovať, ale zabezpečil jeho transport do jeho rodinného domu, kde po cca 3 hodinách pacient exitoval.

Rozsudkom Okresného súdu Topoľčany (ďalej len „okresný súd“) ako súdu prvého stupňa z 26. apríla 2011 bol obvinený uznaný za vinného z prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“). Proti tomuto rozsudku podal obvinený aj prokurátorka riadny opravný prostriedok, odvolanie, o ktorom rozhodoval Krajský súd v Nitre (ďalej len „krajský súd“). V odvolacom konaní síce tento súd rozhodol 26. októbra 2011 tak, že napadnutý rozsudok zrušil, no obvineného opäť uznal vinným zo spáchania prečinu usmrtenia. Proti rozsudku krajského súdu podal obvinený prostredníctvom svojho obhajcu mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie, o ktorom rozhodol NS SR ako súd dovolací, rozhodnutím, ktoré v tomto článku rozoberáme.

Predmetom kauzy, o ktorej rozhodovali súd prvého stupňa, odvolací súd, ako aj dovolací súd, bol teda trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 1 a 2 písm. a) Trestného zákona, ktorý znie:

„(1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin ... závažnejším spôsobom konania.“

Prípad pred okresným súdom

Podľa rozsudku okresného súdu spáchal obvinený MUDr. M.Š. prečin usmrtenia podľa uvedeného ustanovenia tým, že: „dňa 21. apríla 2006 v čase asi o 05.47 hod. v obci N. ako lekár ústavnej pohotovostnej služby na stanici rýchlej lekárskej pomoci pri poskytovaní ošetrenia L. H., napriek jeho zdravotnému stavu nerozhodol o jeho hospitalizácii v nemocnici, i keď tento utrpel pomliaždenie mozgu a vnútrolebečné krvácanie pri zlomenine kosti lebečnej klenby, takéto zranenia u neho nediagnostikoval, zabezpečil len jeho prevoz do miesta trvalého bydliska, do rodinného domu Ul. Š., pretože L. H. javil príznaky požitia alkoholu, pričom však následne, uvedeného dňa v čase asi od 08.30 do 09.00 hod. L. H. zomrel v dôsledku utrpeného zranenia lebky.“ Obvinený podľa okresného súdu spáchal uvedený prečin závažnejším spôsobom konania tým, že porušil dôležitú povinnosť, ktorá mu vyplývala z jeho zamestnania. Ako dôkaz bol v rámci prvostupňového konania vyhodnocovaný znalecký posudok Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty. Podľa neho mohla včasná hospitalizácia pacienta spojená s urgentným chirurgickým zákrokom zachrániť jeho život. Pri určení druhu a výmery trestu okresný súd prihliadol na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. Keďže obvinený viedol pred spáchaním trestného činu riadny život (poľahčujúca okolnosť), nebola u neho zistená žiadna priťažujúca okolnosť a prevažoval pomer poľahčujúcich okolností, horná hranica zákonom ustanovenej trestne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály