Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Národný zdravotnícky informačný systém podľa novej právnej úpravy

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Národný zdravotnícky informačný systém podľa novej právnej úpravy

Dňa 17. 5. 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o NZIS“). Zákon o NZIS podľa dôvodovej správy vytvára legislatívny rámec pre informatizáciu zdravotníctva. Cieľom tohto príspevku je oboznámiť čitateľa s týmto legislatívnym rámcom a s najzásadnejšími zmenami v právnej úprave. V článku sa zaoberáme vymedzením pojmu národný zdravotnícky informačný systém (ďalej aj „NZIS“), jeho súčasťami a obsahom, spracúvaním a poskytovaním osobných údajov z NZIS, jeho bezpečnosťou, právami a povinnosťami osôb v súvislosti s jeho vytvorením, prevádzkou a spustením do prevádzky.

Pojem národný zdravotnícky informačný systém

Skôr, než budeme môcť rozobrať jednotlivé aspekty elektronizácie zdravotníctva podľa novej právnej úpravy, považujeme za potrebné stručne vysvetliť pojem národný zdravotnícky informačný systém. Podľa § 2 ods. 1 zákona o NZIS je to súbor zdravotníckych informačných systémov slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve, určených na správu údajovej základne. Súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je pritom aj Národný portál zdravia.

Z definície vyplýva, že ide o súbor viacerých zdravotníckych informačných systémov. Týmito informačnými systémami sú podľa § 2 ods. 2 zákona o NZIS národné zdravotnícke administratívne registre (ďalej len „administratívne registre“), národné zdravotné registre (ďalej len „zdravotné registre“) a informačné systémy slúžiace na správu údajov zo zisťovaní charakterizujúcich zdravotný stav populácie a údajov zo štatistických výkazov v zdravotníctve.

Pre lepší obraz o pojme národný zdravotnícky informačný systém možno tiež zmieniť definíciu informačného systému podľa § 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., podľa ktorého je informačným systémom funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť prostredníctvom technických prostriedkov a programových prostriedkov, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo ktoré informačnému systému poskytuje iný informačný systém.

Národný zdravotnícky informačný systém si tak možno predstaviť ako súbor viacerých, relatívne samostatných informačných systémov, tvorených stanovenými zdravotníckymi údajmi a nástrojmi slúžiacimi na získavanie a správu zdravotníckych dát.

Obsah národného zdravotníckeho informačného systému

Obsah, resp. údajovú ­základňu NZIS tvoria podľa ust. § 3 zákona o NZIS:

  1. údaje z administratívnych registrov,
  2. údaje zo zdravotných registrov,
  3. údaje zo zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a
  4. údaje zo štatistických výkazov v zdravotníctve.

Zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve má podľa § 14 zákona o NZIS upraviť všeobecne záväzný predpis, ktorý

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály