Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nedostatky v organizácii práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje pomerne zložitý proces, ktorý môže byť náročný z hľadiska odbornosti, času, finančných nákladov, ale často aj z hľadiska vzájomnej kooperácie medzi rôznymi zdravotníckymi pracovníkmi. Organizácia práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preto hrá významnú rolu pri liečbe pacienta. V tomto článku sa zameriame na prípady, keď isté nedostatky v organizácii práce môžu spôsobovať pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti participuje veľa subjektov, ktoré vstupujú do heterogénnych vzájomných vzťahov. Môžu to byť vzťahy na vertikálnej, ale aj na horizontálnej úrovni. Jednotlivé subjekty majú na svojich úrovniach rozličné povinnosti, ktorých plnenie musí niekto organizovať a kontrolovať.

Organizácia práce a poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Slovné spojenie organizácia práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže implikovať pomerne široké spektrum definícií. Niekedy býva toto slovné spojenie stotožňované s tzv. manažmentom pacienta. Ide o pomerne nové slovné spojenie, používané napríklad aj Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. [1] Manažment pacienta sa, podľa nás, v týchto kazuistikách chápe ako celý proces poskytovania zdravotnej starostlivosti, teda je chápaný pomerne široko. Manažment pacienta tak v tejto súvislosti realizuje napríklad aj ambulantný všeobecný lekár pre dospelých, ale aj ústavný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Proti takémuto prístupu však nemožno mať výhrady, pretože manažment pacienta v oboch prípadoch niekto organizuje v kooperácii s viacerými subjektmi.

Českí autori Stolínová a Mach považujú nedostatky v organizácii práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti za samostatnú kategóriu porušenia povinnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť lege artis. [2] Spomínaní autori považujú za nedostatky v organizácii práce napríklad: poverovanie zdravotných sestier odbornými výkonmi nad rámec ich erudície alebo kompetencie, tolerovanie zlej sterilizácie nástrojov, tolerovanie odborných pochybení alebo požívania alkoholu, resp. iných omamných látok zo strany podriadených zamestnancov. Ďalej uvádzajú napríklad nedostatočné zaistenie služieb a príslužieb alebo prepustenie pacientov z hospitalizácie v situácii, keď to ich zdravotný stav alebo iné objektívne okolnosti neumožňovali (schopnosť pacienta postarať sa sám o seba). [3] Z tohto demonštratívneho výpočtu vyplýva, že organizácia práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa dotýka veľmi rôznorodých situácií, ktoré môžu nastať pri liečbe pacienta v praxi.

Základným ustanovením upravujúcim správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti je § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nes

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály