Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nekalé obchodné praktiky zasahujúce do podnikania v zdravotníctve

Dátum: Rubrika: Očami lekára

Kradnutie a kopírovanie nápadov je celosvetovým javom a nevyhýba sa ani Slovensku a už vôbec nie podnikaniu v zdravotníctve. Hoci slovenská legislatíva má zákony, ktoré by sa pri podnikaní mali dodržiavať, nie je tomu vždy tak. Veľmi často sa v praxi porušuje najmä zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov [1]. Nekalé obchodné praktiky sú na tom podobne. Dostávajú za ne pokuty aj nadnárodné spoločnosti napriek tomu, že sú presne definované zákonmi každej vyspelej krajiny, vrátane Slovenska.

Naša krajina ako člen EÚ transponovala aj Smernicu EÚ o nekalých obchodných praktikách. [2] Rovnako ich má zakotvené vo svojom zákonodarstve, v prílohe č. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Napriek tomu, že nekalé obchodné praktiky a aj porušovanie autorského zákona sú klasifikované ako trestné činy, ani v podnikaní v oblasti zdravotníctva to niektorých neodradzuje od porušovania uvedených zákonných noriem. Cieľom článku je upozorniť širokú odbornú verejnosť na možnosti ochrany pred nepoctivými podnikateľmi, ktorí svoje „obete“ môžu pripraviť nielen o ich dielo, ale aj o nemalé peniaze.

Porušovanie autorského zákona v zdravotníckom podnikaní

Častým spôsobom porušovania autorského zákona sú prednášky na firemných alebo iných odborných vzdelávacích podujatiach. Prednášatelia si už pomaly zvykajú na to, že ak citujú z inej práce vo svojej prednáške, hoci aj na úrovni okresného seminára, ich povinnosťou je uviesť zdroj citovaného materiálu. Ak autor svoju povinnosť uviesť citovaný zdroj zanedbá v prednáške, za ktorú dostal honorár od sponzora podujatia, jeho konanie by sa mohlo kvalifikovať pri dokázaní úmyslu, aj ako trestný čin. Často na to zabúdajú aj autori textov na internetových stránkach, a to dokonca aj na takých, ktoré sa verejnosti prezentujú ako renomované alebo mienkotvorné.

Ako sa brániť?

Ak autor „ukradnutého“ textu zistí, že v prednáške, na internete alebo v inom materiáli či diele je bez jeho súhlasu použitá časť alebo celé jeho dielo, mal by vyzvať porušovateľa autorského zákona na nápravu. Už pri prvom písomnom kontakte s porušovateľom zákona je potrebné ho upozorniť, že jeho konanie môže byť kvalifikované ako trestný čin. Vo výzve na nápravu je vhodné argumentovať, že pri dokázaní viny hrozí páchateľovi aj trest odňatia slobody (pozri § 281 až 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov). Niekedy to zaberie dokonca tak, že webstránka, na ktorej sa objavil „ukradnutý“ text autora, zanikne, no minimálne majiteľ stránky text aspoň stiahne. Sú však aj prípady, kedy stránka, za ktorou stojí s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály