Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nové podmienky delegovaného predpisovania liekov od januára 2022

Dátum: Rubrika: Právo

V decembri 2021 bola prijatá novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorá priniesla viacero zmien. Zmeny sa dotkli aj oblasti delegovaného predpisovania liekov, a to s účinnosťou od 1. januára 2022. Aké podmienky a časová limitácia platia pre delegované predpisovanie na základe legislatívnych zmien? Čo by malo obsahovať poverenie, ktoré je vo vzťahu lekár, ktorý odporúčal predpísanie lieku a lekár, ktorý na základe odporúčania liek predpisuje, dôležité? V najbližších riadkoch vám prinesieme odpovede na jednotlivé otázky.

Právna úprava a nové pojmy delegovaného predpisovania
Právna úprava predpisovania liekov je obsiahnutá v zákone o liekoch. Lekár môže predpisovať len lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny
1)
, ktorých predpísanie
spadá do jeho špecializácie
. Teda lekár predpisuje len to, na čo má dosiahnuté vzdelanie. V prípade, ak liek bude pacientovi predpisovať lekár na základe odporúčania iného lekára, ktorý daný liek pôvodne indikoval, pôjde o
delegované predpisovanie liekov
.
Rozhodujúcimi ustanoveniami vo vzťahu k delegovanému predpisovaniu sú § 119 ods. 10 a ods. 11 zákona o liekoch, ktoré upravujú jeho pravidlá. S účinnosťou od 1. januára 2022 nastali v oblasti delegovaného predpisovania liekov viaceré zmeny.
Čo sa od 1. januára 2022 mení v prípade delegovaného predpisovania liekov?
S ohľadom na prijatú novú právnu úpravu je potrebné vymedziť dôležité pojmy, ktorým lekár musí rozumieť, a to:
-
Predpisujúci lekár
- je lekár/zubný lekár, ktorý indikoval potrebu predpísania alebo podania lieku. Spôsobilosť lekára správne indikovať liečbu je v podstate viazaná na jeho špecializáciu (odbornosť), no k tomu musí byť pridružené aj splnenie predpokladu "oprávnenosti predpisovať" lieky
2)
.
-
Poverujúci lekár
- je predpisujúci lekár (teda ten, ktorý pacientovi prvotne indikoval liečbu a ju aj predpísal) a ktorý požiadal iného lekára (buď tej istej, alebo inej špecializácie), aby namiesto neho po dohodnutú dobu predpisoval liek(y).
-
Poverený lekár
- je lekár, ktorý sa na základe prosby/vyžiadania dohodol s poverujúcim lekárom, že bude po dohodnutú dobu predpisovať jeho pacientovi lieky indikované poverujúcim lekárom.
Poverujúci lekár sa na delegovanom predpise môže
dohodnúť s lekárom akejkoľvek špecializácie.
Podstatné je to, aby šlo o lekára, ktorý je spôsobilý predpisovať lieky
3)
. Poverenie na predpis lieku
je výsledkom dohody medzi poverujúcim a povereným lekárom
. Tento atribút zákon o liekoch explicitne zdôrazňuje - teda len samotné doručenie "poverenia" pacientom nezakladá pre lekára takéhoto pacienta právnu povinnosť lieky uvedené v poverení predpisovať namiesto poverujúceho lekára.
Delegovanie predpisu (vydať "poverenie") môže na základe vzájomnej dohody robiť aj všeobecný lekár (napr. dohodne sa so špecialistom, že bude namiesto neho predpisovať liek - čo je síce z praktického hľadiska pritiahnuté za vlasy, ale zákon to od 1. januára 2022
de facto
umožňuje).
Nosnými prvkami novej právnej úpravy zákona o liekochúčinného od 1. januára 2022 je to, že delegovanie je možné len v prípade, ak predpisujúcemu lekárovi v predpisovaní lieku bránia kvalifikované dôvody. Predpisujúci lekár môže delegovať predpis na iného lekára
len v prípade
, ak predpisovanie nemôže realizovať v dôsledku (cit.)
"
svojej neprítomnosti na pracovisku"
4)
alebo (cit.)
"
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály