Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti (II.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Novela zákona o zdravotnej starostlivosti

V tomto čísle prinášame druhú časť článku o novele č. 351/2017 Z. z. zákona o zdravotnej starostlivosti, a pokračujeme problematikou organizovania a financovania prehliadok mŕtveho tela.

Úrad vydá oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel:

 • lekárom organizátora prehliadok mŕtvych tiel,
 • zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár, ktorý požiadal Úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
 • zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár, ktorý nie je poskytovateľom a ktorý požiadal Úrad o vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
 • zamestnancovi Úradu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár a ktorý má osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.

Žiadosť zdravotníckeho pracovníka poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár a zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár, ktorý nie je poskytovateľom obsahuje najmä:

 • kópiu osvedčenia o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel; to neplatí, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára s profesijným titulom všeobecný lekár alebo pediater a
 • určenie časti Slovenskej republiky, v ktorej má lekár poskytovateľa alebo lekár, ktorý nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti záujem vykonávať prehliadky mŕtvych tiel.

Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydaných Úradom obsahuje najmä:

 • určenie samosprávneho kraja, ak sa oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydáva lekárovi organizátora prehliadok mŕtvych tiel,
 • určenie časti územia Slovenskej republiky, pre ktoré sa oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydáva, ak sa oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel vydáva na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v povolaní lekár a zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár, ktorý nie je poskytovateľom alebo zamestnancovi Úradu,
 • dátum absolvovania školenia k prehliadkam mŕtvych tiel.

Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zaniká:

 • smrťou oprávnenej fyzickej osoby alebo vyhlásením oprávnenej fyzickej osoby za mŕtvu alebo
 • vrátením oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel Úradu.

Na vydávanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Pitvu nariadi Úrad alebo prehliadajúci lekár na základe prehliadky mŕtveho tela, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo z iných dôvodov ustanovených zákonom. Úrad alebo prehliadajúci lekár môže nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou zomrelému.

Ak Úrad zistí porušenie povinnosti ustanovenej osobitným predpisom, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu. Ak Úrad zistí porušenie povinností podľa § 47b ods. 3 až 6 alebo § 47d ods. 13 zákona o dohľade nad ZS, podľa závažnosti zistených nedostatkov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály