Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Odmeňovanie lekárov na APS

Dátum: Rubrika: Poradňa

Príspevková organizácia vyššieho územného celku a zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby (APS), zamestnáva lekárov. Podľa § 80a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mzda lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby... je 12 €. Zamestnávateľ zamestnávajúci lekára podľa predchádzajúcej vety sa s ním môže dohodnúť aj na vyššej mzde. Odvolávka 60aaa odkazuje na § 118 Zákonníka práce, kde je definovaná mzda ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom za prácu. Je táto mzda vo výške 12 € konečná vrátane príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky? Alebo je povinnosť lekárom slúžiacim na ambulanciách APS odmenu 12 € za hodinu zvýšiť o príplatky, keď budú pracovať cez víkendy a štátne sviatky? Na doplnenie ešte dávam do pozornosti body 1 a 2 rovnakého paragrafu, pri ktorých je pri odmeňovaní lekárov a zubných lekárov pracujúcich v zariadeniach ÚZS odvolávka na § 119 ods. 3 Zákonníka práce.

V súlade s § 80a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) mzda lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby [§ 7 ods. 3 písm. a) bod 3a] je 12 €. Zamestnávateľ zamestnávajúci lekára podľa predchádzajúcej vety sa s ním môže dohodnúť aj na vyššej mzde.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály