Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Porušovanie práv rodičiek v čase pandémie COVID-19 v kontexte odmietnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Už niekoľko rokov sa v spoločnosti vedú diskusie o určitých štandardoch v oblasti ľudských práv žien, ktoré musia byť napĺňané pri pôrode. Ohlasy silneli najmä v čase pandémie COVID-19, pretože v praxi dochádzalo k častému porušovaniu práv rodiacich žien. Nikto nespochybňuje, že pandémia COVID -19 dostala zdravotnícke zariadenia pod obrovský tlak, no ani tento dôvod nemožno považovať za dostatočne ospravedlňujúci pre porušovanie práv rodiacich žien. V súčasnosti sa opäť upozorňuje na ďalšiu vlnu pandémie COVID -19, a tak považujeme za potrebné pripomenúť a opätovne poukázať na závažné porušenia ľudských práv žien pri pôrodoch, ku ktorým dochádzalo v zdravotníckych zariadeniach, a to aj pokiaľ ide o odmietnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Práva rodičiek v období pandémie v centre pozornosti verejnej ochrankyne práv, občianskych združení a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
Spomínaná problematika porušovania práv rodičiek sa aj počas pandemickej doby dostala do pozornosti medzinárodných organizácií (napr. OSN), občianskych združení
1)
, či taktiež verejnej ochrankyne práv SR. Uvedené subjekty zhodne poukazujú najmä na nasledujúce nedostatky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodičkám v čase pandémie a porušenia ich práv:
-
upretie práva na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode,
-
odmietnutie podania epidurálnej analgézie,
-
neumožnenie bondingu (kontaktu koža na kožu) bezpro­stredne po pôrode,
-
separácia žien s podozrením na existenciu nákazy alebo pozitívne na COVID-19 od novorodencov, a to do vyvrátenia podozrenia nákazy, resp. v prípade potvrdenej nákazy po dobu 14 dní, prípadne kým žena nevyzdravela.
Právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode a realita v slovenských nemocniciach
Asi najdiskutovanejším sa v období pandémie stalo právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Verejná ochrankyňa práv SR sa rozhodla preskúmať situáciu rodičiek z vlastnej iniciatívy a výsledky z jej prieskumu zhrnula do svojej správy o činnosti za rok 2021. Jednou z tém, na ktorú upozorňuje, je práve porušenie
práva na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre ženy pri pôrode
, hoci uvedené právo je
súčasťou práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života
2)
. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa častokrát pri odopieraní tohto práva odvolávali na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/2020 zo dňa 6. marca 2020
3)
, ktorým sa poskytovateľom, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, nariadilo zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Poniektorí poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti si však v tejto súvislosti interpretovali vlastné pravidlá zamedzujúce prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode, avšak časom sa ukázalo, že takáto interpretácia je v rozpore so stanoviskom a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len "WHO"). WHO vo svojom usmernení zo dňa 18. marca 2020 týkajúcom sa pôrodníckej starostlivosti v čase epidémie ­COVID-19 konštatovala, že všetky tehotné ženy vrátane žien s pozitívnym testom na COVID-19 alebo tých, u ktorých je podozrenie na ochorenie COVID-19, majú právo na
kvalitnú zdravotnú starostlivosť pred pôrodom, počas neho ako aj po ňom
. Integrálnou súčasťou tohto práva je aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu podľa výberu ženy
4)
. O dva mesiace neskôr, dňa 11. mája 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčanie k návštevám a sprevádzajúcim osobám v nemocniciach počas pandémie, pričom sa zaoberal aj kategóriou rodiacich žien a novorodencov
5)
. V odporúčaní sa však naďalej poukazovalo na pretrvávajúci celoštátny zákaz návštev v nemocniciach, no určitú výnimku stanovil pre jednu sprevádzajúcu osobu pre ženy počas pôrodu a v období po pôrode, a to po predchádzajúcej dohode so zdravotníckym zariadením. Uvedený dokument vydaný Úradom verejného zdravotníctva SR malo charakter odporúčania, a teda konečné rozhodnutie bolo ponechané na jednotlivých poskytovateľoch ústavnej zdravotnej starostlivosti. To sa však v praxi neukázalo ako práve najvhodnejšie riešenie, keďže charakter odporúčania bez priamej záväznosti vytvorilo priestor pre úvahy a svojvoľné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály