Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Povinnosti a najčastejšie nedostatky pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia

Dátum: Rubrika: Právo

Cieľom príspevku je oboznámenie širokej zdravotníckej, ale aj laickej verejnosti s povinnosťami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a nedostatkami vyskytujúcimi sa počas prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom príspevku je oboznámenie širokej zdravotníckej, ale aj laickej verejnosti s povinnosťami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a nedostatkami vyskytujúcimi sa počas prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotnú starostlivosť v súlade s platnou legislatívou možno poskytovať podľa

  • zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
  • zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v  z. n. p.,
  • zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v zdravotníckom zariadení, ktoré predstavuje prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s jej poskytovaním. Možno ho prevádzkovať len na základe povolenia vydaného na zdravotnícke zariadenie:
    • ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály