Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Praktické problémy realizácie novely zákona o dani z príjmov v zdravotníctve

Dátum: Rubrika: Očami lekára

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – ďalej len „novela“), prijatá na sklonku roku 2014, sa dotýka aj subjektov zabezpečujúcich zdravotnícke služby, a to najmä v dvoch bodoch. Ide o tzv. nepeňažné plnenie a povinnosť používať elektronickú alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Prvé štyri mesiace roka 2015 ukazujú, že realizácia uvedenej novely zákona v oblasti zdravotníckej praxe naráža na viaceré problémy.

Cieľom článku je čo najjednoduchšie a pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti čo najzrozumiteľnejšie popísať ich povinnosti, ktoré im z tejto novely zákona vyplývajú. Keďže v tomto čísle časopisu sa tejto problematike venuje aj iný článok odborníka na dane, za účelom výkladu pojmov peňažného a nepeňažného plnenia, odkazujeme čitateľa na tento článok (pozri str. 13 až 17 časopisu).

Nepeňažné a peňažné plnenie

Pre potreby odvedenia dane z príjmu od 1. januára 2015 definuje novela tzv. držiteľa. Tým je subjekt, ktorý prichádza priamo alebo nepriamo do styku s výrobou alebo distribúciou liekov a zdravotníckych pomôcok, ako aj tzv. tretia osoba, ktorou je subjekt, prostredníctvom ktorého môže (ale nemusí) subjekt, prichádzajúci do styku s výrobou a distribúciou liekov a zdravotníckych pomôcok poskytovať tzv. peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti najčastejšie poskytované držiteľom v rámci organizácie tzv. sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Tzv. nepeňažné plnenie (teda suma, ktorú musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa novely zdaniť) zahŕňa výdavky na dopravu, stravu, ubytovanie a sociálne aktivity účastníka podujatia (sústavného vzdelávania). Zjednodušene povedané, do nepeňažného plnenia nepatrí napr. konferenčný poplatok a ani suma, ktorú organizátor akcie sústavného vzdelávania vynaložil na organizáciu (teda napr. prenájom sály, mzdy spolupracujúceho personálu a ani honoráre prednášajúcim). Nie je preto v súlade so zákonom, ak organizátor akcie sústavného vzdelávania na základe zoznamu účastníkov paušálne rozpočíta svoje náklady rovnakým dielom na každého účastníka akcie a túto sumu mu oznámi ako „nepeňažné plnenie“, z ktorej by mal účastník odviesť zrážkovú daň. Organizátor, resp. držiteľ musí vedieť striktne oddeliť náklady, ktoré mal s organizáciou akcie, od výdavkov podliehajúcich nepeňažnému plneniu a každému účastníkovi individuálne vyčísliť sumu predstavujúcu nepeňažné plnenie (ktorú naňho vynaložil v súvislosti s dopravou, ubytovaním, stravou a sociálnymi aktivitami). Nič iné nemôže byť súčasťou sumy, ktorú od držiteľa dostane vyčíslenú daňový subjekt (teda zdravotnícky pracovník, účastník sústavného vzdelávania), z ktorej následne odvádza daň.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých sa uvedená novela zákona týka, odviedli po prvýkrát daň v zákone uvedeným spôsobom do 30. apríla 2015. Skúsenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z praxe však naznačujú, že nie všetci držitelia správne pochopili zákon.

Z reakcie farmaceuta:

„Nedávno som na jednej akcii vypil pol pohára minerálky a dostal som na to papier, že stál 24 €. Organizátorom bola distribučná firma, ktorá pravidelne organizuje regionálne vzdelávacie podujatia pre lekárnikov a podujatie bolo kreditované.“

Skúsenosť lekára:

„Minulý týždeň som sa zúčastnil na istom odbornom fóre. Akcia bola kreditovaná, cestu aj účastnícky poplatok som si platil. Ani som tam nespal a nebol som na večeri, ani na večernom programe a dostal som vyčíslené nepeňažné plnenie v hodnote asi 50 € (čiže cca 10 € daň). Kongres bol sponzorovaný firmami, a či sa mi to páčilo alebo nie, musel som to podpísať, inak by ma tam nepustili...“

Tieto príklady ilustrujú, že v prvých mesiacoch platnosti novely zákona v jej výklade nastali viaceré problémy. Môže o t

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály