Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom lekárskej služby prvej pomoci a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

V poslednom období sa v praxi objavil problém nevyhnutného a optimálneho doriešenia právnych vzťahov medzi poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „poskytovateľom LSPP“) a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľom ZS“). Zákon osobitne nedefinuje a nerozlišuje v názve poskytovateľ LSPP a poskytovateľ ZS ich špecifickú funkciu. Preto sa v praxi tieto pojmy zamieňajú, resp. sa používajú náhradné, ako prevádzkovateľ, organizátor LSPP.

V poslednom období sa v praxi objavil problém nevyhnutného a optimálneho doriešenia právnych vzťahov medzi poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „poskytovateľom LSPP“) a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľom ZS“). Zákon osobitne nedefinuje a nerozlišuje v názve poskytovateľ LSPP a poskytovateľ ZS ich špecifickú funkciu. Preto sa v praxi tieto pojmy zamieňajú, resp. sa používajú náhradné, ako prevádzkovateľ, organizátor LSPP. Nepriaznivá situácia sa vyhrotila po poslednej transformácii zdravotníctva v rokoch 2004–2005, kedy sa prijatím transformačných zákonov v zdravotníctve vytvorilo určité legislatívne vákuum v tejto oblasti s následnými problémami vznikajúcimi medzi poskytovateľmi LSPP a poskytovateľmi ZS, pri aplikácii zásad zmluvnej voľnosti v praxi vo vzťahu medzi dvoma samostatnými podnikateľskými subjektmi.

Lekárska služba prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) je definovaná v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) ako „zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.“

Podobnú definíciu LSPP možno nájsť aj v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). Podľa § 7 zákona o poskytovateľoch sa LSPP vykonáva v zdravotníckych zariadeniach formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Podľa § 7 ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti LSPP vykonávajú poskytovatelia ZS, poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa LSPP, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci. LSPP všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje.

Na zabezpečení riadneho výkonu LSPP sa podieľajú tri základné subjekty. Prvým subjektom sú samosprávne kraje (VÚC) a ich úlohou je:

  • Vydávať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v tomto prípade aj na prevád
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály