Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Prehľad vybraných najdôležitejších legislatívnych zmien v zdravotníctve v roku 2017 (I.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Prehľad vybraných najdôležitejších legislatívnych zmien v zdravotníctve v roku 2017

Rok 2017 v zdravotníctve priniesol niekoľko legislatívnych noviniek. Niektoré boli očakávané a aj žiadané, niektoré skôr prekvapujúce. Či ich definitívne znenie pretavené do zákona bude prínosom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov ukáže prax. V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien, ktoré sa definitívne „zakotvili“ v našich zdravotníckych zákonoch v roku 2017.

Povedzme si najprv o vybraných podstatných zmenách zákonov, ktorými sa už riadia pacienti a zdravotnícki pracovníci. Rozoberieme nasledujúce časti:

 1. Pohotovosti.
 2. Transplantácie.
 3. Zdravotnícki pracovníci ako chránené osoby.
 4. Sprísnenie štátom hradených atestácii.
 5. Minimálny počet ordinačných hodín.
 6. Poplatok za objednanie pacienta – sankcie aj pre sprostredkovateľov.
 7. ISMOL – informačný systém pre mimoriadne objednávky liekov.
 8. Mimoriadne okolnosti ako možnosť vyvinenia sa zdravotníckeho pracovníka.

Pohotovosti

Pri pohotovostiach zmeny prichádzajú postupne, v rôznych zákonoch, čo je pre ľudí sledujúcich právny vývoj zdravotníctva komplikované. Pevná ambulantná pohotovostná služba a doplnková pohotovostná služba sú už na svete v zákone od začiatku novembra 2017. Naopak, ústavná pohotovosť v podobe urgentného typu I. a II. je parlamentom schválená, v ďalšej novele, ktorá začne platiť až v tomto roku.

Doteraz boli pohotovosti upravené ako tzv. Lekárska služba prvej pomoci – LSPP (v ambulancii) a ústavná pohotovostná služba – urgentný príjem (v nemocnici). Oba typy fungovali v podstate nepretržite, pričom ambulantná pohotovosť bola určená tým pacientom, ktorí neboli akútni (napr. horúčky, alergické reakcie, malé poranenia). Naopak, nemocničná pohotovosť riešila neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri život a zdravie ohrozujúcich situáciách (ťažšie zranenia, zlomeniny, podozrenia na infarkt, mŕtvicu). Dvere LSPP aj ústavnej pohotovostnej služby boli otvorené pacientom celú noc až do rána. To bolo v mnohých prípadoch neproduktívne, nakoľko väčšina „stavov“ prišla podvečer, resp. večer do 22.00 h a v nočných hodinách ich využívalo naozaj minimum pacientov. Aj to bol dôvod na prijatie novej právnej úpravy z dielne Ministerstva zdravotníctva SR.

Poskytovateľov, ktorí poskytujú ambulantnú pohotovostnú službu, bude zákon označovať ako „organizátor“. Ministerstvo bude organizovať výberové konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Poskytovatelia tak budú súťažiť o pohotovosti hlavne v pre nich zaujímavých veľkých mestách o pevné body, prípadne možno budú pre nich v niektorých prípadoch zaujímavé aj doplnkové pohotovosti. Vyhodnocovať ponuky bude špeciálna komisia a víťazi získajú povolenie. Preto doposiaľ existujúci poskytovatelia budú musieť o zotrvanie „zabojovať“. Výberové konania musia byť zverejnené na webových stránkach ministerstva a to najneskôr do konca februára 2018. S víťazmi výberových konaní následne zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť uzatvoriť zmluvy na preplácanie tejto služby, a to v mesačných paušálnych platbách podľa podielu jej poistencov z celkového poštu poistencov na Slovensku a súčasne platby za vykonané úkony pre pacienta na pohotovosti podľa nariadenia vlády.

Novým prvkom, ktorý sa objavil v novele, je tzv. pevný bod. Pôjde o súčasť spádového územia (t. j. mesto alebo obec), v ktorom sa bude nachádzať ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Podľa všetkého by sa „pevná“ ambulancia pre dospelých mala nachádzať v 73 okresných mestách a pre deti a dorast bude toto číslo o čosi menšie – 61.

Jedna z najväčších zmien týkajúcej sa ambulantnej pohotovosti, je, že sa rozdelí na dve časti:

 • pevnú a
 • doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu.

Pevná pohotovostná služba

Pevná pohotovostná služba sa bude poskytovať v rámci tzv. pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby a bude fungovať v (takmer) každom jednom okresnom meste.

Takáto pevná sieť musí byť povinne vytvorená a v rámci nej sú organizátori povinní zabezpečiť ambulantnú pohotovosť v každý pracovný deň od 16.00 h do 22.00 h a v dňoch pracovného pokoja (víkendy, sviatky) od 7.00 h do 22.00 h. Pacienti sa však nemusia báť, že ich nebude po 10-tej večer mať kto ošetriť, po tomto čase im bude plne k dispozícii ústavná pohotovosť (nemocnica).

Doplnková pohotovostná služba

Doplnková služba sa od tej pevnej líši najmä v tom, že je vytvorená na dobrovoľnej báze, a to hlavne tam, kde nebude stačiť pevná pohotovostná služba. Čo sa týka časovej dostupnosti doplnkovej služby, tá môže byť počas pracovných dní prístupná bez časového obmedzenia, hoci aj nepretržite, pričom zákon stanovuje jednu podmienku – minimálne dve hodiny musí byť dostupná v čase „prevádzkovania“ pevnej služby (t. j. minimálne 2 hodiny doplnkovej služby musia spadať do času od 16.00 h do 22.00 h počas pracovných dní, a od 7.00 h do 22.00 h počas dní pracovného pokoja). Na to, aby organizátor mohol prevádzkovať aj tento druh pohotovostnej služby, musí mať vydané povolenie.

Zriadenie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby podlieha aj územným obmedzeniam – riadi sa podľa spádového územia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. To znamená, že doplnkové pohotovostné služby, ak budú vytvorené, budú musieť obhospodáriť územný obvod definovaný pre „pevnú pohotovosť“.

Návštevy pacientov doma

Seniori, tí, ktorých „seklo“ a nemôžu sa pohnúť a ďalší ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých budú v prípade zdravotných ťažkostí môcť využiť návštevnú službu v domácom alebo inom prirodzenom prostredí osoby v rámci pevnej ambulantnej služby. Organizátor v prípade, ak lekár pôjde na „návštevu“, musí zabezpečiť, aby pevná ambulantná pohotovosť ďalej bezproblémovo fungovala (napr. ďalším lekárom).

Lekárske špecializácie, ktoré slúžia na pohotovosti

Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby budú mať na starosti tí istí lekári, ako doteraz. Pôjde o:

 • všeobecného lekára – zabezpečenie služby pre dospelých,
 • internistu – zabezpečenie služby pre dospelých,
 • pediatra – zabezpečenie služby pre deti a dorast.

Nové zmeny vo fungovaní pohotovostí sú účinné od 1. novembra 2017 s tým, že je zakotvené tzv. prechodné obdobie na „adaptáciu“, a existujúce pohotovosti sa do konca júla 2018 riadia podľa doterajších predpisov. To znamená, že naplno zmeny vo fungovaní „pocítime“ až od začiatku augusta 2018. Poplatky za návštevy pohotovostí sú účinné už teraz, t. j. 10 eur za návštevu urgentu, ak na to nie je dôvod, zaplatíme už teraz. V tomto prípade zákon žiadne prechodné obdobie neobsahuje.

Povinnosť nastúpiť do pohotovosti ostáva

Otázkou, ktorú je treba vo vzťahu k novoprijatej novele zákona vyriešiť, je to, či všeobecní lekári majú alebo nemajú povinnosť „byť v pohotovosti“, t. j. či musia alebo nemusia nastúpiť

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály