Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Registrácia zdravotníckych pracovníkov v príslušnej komore

Dátum: Rubrika: Právo

V zmysle § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania okrem spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu, zdravotnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti je aj registrácia v príslušnej stavovskej organizácii. Všetky uvedené podmienky musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

V zmysle § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania okrem spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu, zdravotnej spôsobilosti, odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti je aj registrácia v príslušnej stavovskej organizácii. Všetky uvedené podmienky musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Citovaným zákonom je na Slovensku zriadených desať stavovských organizácií:

  • Slovenská lekárska komora (registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie lekára),
  • Slovenská komora zubných lekárov (registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného lekára),
  • Slovenská lekárnická komora (registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie farmaceuta),
  • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky),
  • Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie verejného zdravotníka, zdravotníckeho laboranta, asistenta výživy, dentálnej hygieničky, rádiologického technika, zdravotníckeho záchranára, technika pre zdravotnícke pomôcky, optometristu, farmaceutického laboranta, maséra, očného optika, zdravotníckeho asistenta a sanitára),
  • Slovenská komora fyzioterapeutov (registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie fyzioterapeuta),
  • Slovenská komora zubných technikov (registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného technika),
  • Slovenská komora ortopedických technikov (registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ortopedického technika),
  • Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie logopéda, liečebného pedagóga, fyzika a laboratórneho
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály