Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Sociálne médiá a medicína – etické, profesionálne a sociálne dôsledky

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Súčasná digitálna epocha, ktorá nezvratne ovplyvňuje rôzne odvetvia ľudskej činnosti, neobchádza ani medicínu. Internet a s ním spojené sociálne médiá, rôzne webové platformy, umožňujú zdieľanie informácií z obsahov generovaných užívateľmi. Prostredníctvom budovania rôznych komunít na sociálnych sieťach sa zmenil spôsob komunikácie, z čoho vyplývajú dôsledky v osobných aj profesijných vzťahoch. V oblasti zdravotnej starostlivosti tieto zmeny predstavujú skutočnú revolúciu.

Aj medicína sa neustále vyvíja a prispôsobuje novým technológiám. Tento dosiahnutý pokrok umožňuje rôzne nové spôsoby terapie, diagnostické nástroje a spôsoby komunikácie. Každý príslušník tejto profesie je zvyknutý na celoživotné vzdelávanie, a tak je potrebné prijať aj nové technológie, ktoré sa momentálne núkajú v sociálnych sieťach, najmä vtedy, ak to môže znamenať lepšiu a efektívnejšiu starostlivosť o pacienta. Pri tom všetkom však nemožno zabúdať na základné princípy, ktoré má profesia lekára v svojich základoch: humanizmus, poctivosť, etika, profesionalita a dôvera.

Pacienti sú na internete a sociálnych sieťach dnes veľmi aktívni. Vyhľadávajú informácie o svojich zdravotných problémoch, hľadajú a nachádzajú podporu pri riešení svojich problémov prostredníctvom rôznych diskusných skupín a fór. Prirodzene tak majú aj záujem o využívanie sociálnych médií k uľahčeniu komunikácie medzi nimi a ich poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V prieskume medzi pacientmi z ambulantnej praxe vyplynulo, že by 56 % z nich chcelo od svojich poskytovateľov to, aby využívali sociálne médiá pre dohodnutie si návštevy lekára, zasielanie upozornení na rôzne dôležité dátumy a úkony, zasielanie výsledkov vyšetrení a na získanie odpovedí na rôzne všeobecné otázky týkajúce sa ich zdravotného stavu. Pacienti, ktorí uviedli, že sociálne médiá nevyužívajú, by tieto média začali používať vo chvíli, keby vedeli, že sa prostredníctvom nich dokážu spojiť so svojimi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Na druhej strane aj lekári skúmajú spôsoby, ako používať sociálne média, či už ako súkromné osoby alebo v rámci povolania. Niektorí už používajú sociálne médiá profesionálne na vyhľadanie a zdieľanie zdravotných informácií, komunikovanie s kolegami, prípadne svojimi žiakmi, propagovanie svojich výskumov, odovzdávanie skúsenosti a pod. Rastie aj skupina lekárov používajúcich sociálne médiá priamo na komunikáciu s pacientom.

V tomto článku sú prezentované skúsenosti a výskumy týkajúce sa prevažne amerických lekárov a ich pacientov. Keďže však táto problematika otvára celú škálu problémov a nejednoznačných názorov, uvítame v našom časopise ohlasy a skúsenosti aj od slovenskej odbornej verejnosti.

Sociálne médiá a klinická starostlivosť

V roku 2011 prieskum v USA ukázal, že 23 % dospelých používateľov internetu s chronickými zdravotnými problémami (napríklad hypertenzia, cukrovka alebo onkologické ochorenia) na internete vyhľadáva iných ľudí s rovnakým ochorením. Bez chronického ochorenia takto postupuje 15 % používateľov. Analýza tém príspevkov a diskusných fór desiatich najväčších skupín s cukrovkou na Facebooku ukazuje, že pacienti, práve tak ako členovia ich rodín a priatelia, zdieľajú informácie, prijímajú emocionálnu podporu a žiadajú o rady ohľadom choroby od ďalších členov skupiny. Pacienti môžu vďaka sociálnym sieťam preniknúť do rôznych „zdravotných subkultúr“, ktoré im dokážu poskytnúť povzbudenie a poradenstvo aj od profesionálov. Sociálne médiá, ktoré umožňujú prístup rovného s rovným, dávajú vzniknúť zmysluplným online vzťahom, ktoré neboli možné pred príchodom internetu.

Komunity, ktoré fungujú na sociálnych sieťach, sú postavené na zdieľaní údajov. Pacienti zdieľajú  s inými členmi informácie o svojom zdravotnom stave a jeho vývoji, príznakoch choroby, výsledkoch rôznych procedúr, čo ostatným umožňuje poučenie a možnosť zlepšiť vlastný priebeh ochorenia. Členovia uvedených komunít ohlasujú výhody takéhoto prepojenia v lepšej informovanosti ohľadom rozhodovania o svojej liečbe, zisťovania príznakov, vyššej kvality života a vnímajú lepšiu kontrolu nad svojim zdravotným stavom.

Lekári sociálne siete využívajú taktiež rôznymi spôsobmi. Napríklad najväčšia online komunita Sermo (www.sermo.com) slúži výlučne lekárom. V rámci registrácie nových členov sa overuje ich totožnosť a kvalifikácia a v súčasnosti prepája viac než 125 tisíc registrovaných lekárov rôznych špecializácií. Na tomto fóre môžu diskutovať o rôznych možnostiach liečby konkrétnych ochorení a požiadať ostatných kolegov o radu, kedykoľvek to potrebujú. Sociálne média tak fungujú ako dostupný zdroj informácií. Využitie sociálnych médií môže mať aj iný rozmer, keď napríklad lekári v núdzovom stave boli schopní kontaktovať prostredníctvom Facebooku manžela pacientky, keď už boli tradičné možnosti vyčerpané. Niektorí lekári si taktiež zámerne pridali svojich pacientov ako „priateľov” v rámci sociálnej siete, keďže to považujú za vľúdnejší prístup. Ostatní si ale v tomto bode nie sú až natoľko istí, čo odráža zložitosť situácie v tejto oblasti. V rámci prieskumu až tretina praktických lekárov uviedla, že obdržali žiadosť o „priateľstvo“ od pacienta alebo rodinného príslušníka pacienta.

Zdatnejší jedinci pohybujúci sa v prostredí sociálnych médií si založili uzavreté platformy, ktoré slúžia pre pacienta na aktívne sa spolupodieľanie na koordinácii starostlivosti o svoj zdravotný stav, sledovanie svojho klinického vývoja a lepší prístup k lekárom. Pacienti si zaplatia zápisné

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály