Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Súbežný výkon zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Našu ambulanciu navštevujú pacienti, ktorí podpísali Dohodu o zdravotnej starostlivosti, alebo ešte len majú v záujme zmeniť doterajšieho všeobecného lekára pre dospelých, ale aj takí, ktorí prídu len na jednorazové vyšetrenie. Chceli by sme sa poradiť ohľadom nasledovných problémov:

  1. Môžeme odmietnuť vyšetriť „nekapitovaného“ pacienta, ktorý sa dožaduje vyšetrenia a odmieta podpísať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov do databázy nemocničného informačného systému?
  2. Môžeme odmietnuť vyšetriť „nekapitovaného“ pacienta, ktorý odmietne podpísať informovaný súhlas?
  3. Je rozdiel v postupe, ak je pacient „kapitovaný“ a odmietne podpísať informovaný súhlas?
  4. Informovaný súhlas má byť podpísaný pred vyšetrením alebo až po ňom?

Skôr, než zodpovieme jednotlivé položené otázky, dovolíme si na úvod krátky postreh. Ako vyplýva aj z úvodnej informácie ku kladeným otázkam, v praxi výkonu všeobecnej lekárskej starostlivosti sa nezriedka stáva, že vyšetrenie sa na základe žiadosti pacienta poskytne aj v prípade, keď pacient má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti s iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zákon poskytovanie takejto súbežnej zdravotnej starostlivosti výslovne nezakazuje ani nepovoľuje. Preto, vychádzajúc z ústavnej zásady, že dovolené je všetko, čo nie je zakázané a prihliadajúc na právo pacienta na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, sa možno prikloniť k názoru, že súbežné poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v súlade s právom.

Na druhej strane súbežný výkon zdravotnej starostlivosti môže vyvolávať viaceré otázky, na ktoré zákon nedáva jednoznačnú odpoveď. Na prvom mieste stojí problém týkajúci sa dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v takomto prípade. Zákon predpokladá, že dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára najmenej na šesť mesiacov. Môže teda v

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály