Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Úhrada škody na prístroji

Dátum: Rubrika: Poradňa

Pacient bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení a následne na rehabilitačnom oddelení v nemocnici po náhlej cievnej mozgovej príhode – 2. ataka. Pri kontrolnom vyšetrení – transezofageálnej EKG – vo svojom zlom psychomotorickom nekľude pokazil prístroj. Teraz mu z nemocnice prišla výzva na zaplatenie sumy 1 700 € za opravu tohto prístroja. Je to adekvátne riešenie podľa právnych predpisov, keďže išlo o psychicky a neurologicky chorého človeka?

Podľa § 420 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“), ktorý upravuje všeobecnú zodpovednosť fyzických a právnických osôb, za škodu zodpovedá každý ten, kto ju spôsobil porušením právnej povinnosti. Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil. Ustanovenia o všeobecnej zodpovednosti sa však aplikujú vtedy, ak nejde o niektorý z prípadov osobitnej zodpovednosti za škodu, ktoré sú upravené najmä v ustanoveniach § 420a až § 437 Občianskeho zákonníka. Predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu v občianskom práve je p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály