Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Úvod do ochrany osobných údajov

Dátum: Rubrika: Právo

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je činnosť, ktorá si vyžaduje celého človeka, napriek tomu však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí venovať svoju pozornosť celému radu právnych noriem. Okrem tých zákonov, ktoré priamo upravujú vzťahy v oblasti zdravotníctva, sa však nachádza v legislatíve viacero ďalších, ktoré priamo so zdravotníctvom nesúvisia, avšak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je nimi viazaný.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je činnosť, ktorá si vyžaduje celého človeka, napriek tomu však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí venovať svoju pozornosť celému radu právnych noriem. Okrem tých zákonov, ktoré priamo upravujú vzťahy v oblasti zdravotníctva, sa však nachádza v legislatíve viacero ďalších, ktoré priamo so zdravotníctvom nesúvisia, avšak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je nimi viazaný.

Netreba azda ani pripomínať, že vzťah lekár - pacient je vo všeobecnosti vnímaný ako veľmi dôverný. Nie je to dané len obsahom zdravotnej dokumentácie, ale už aj skutočnosťou, že byť videný v ambulancii určitých lekárov – špecialistov môže niekomu spôsobiť ujmu na spoločenskom statuse, či niečo horšie. Stačí však zostať len pri zdravotnej dokumentácii. Prieskumy verejnej mienky, ktoré boli realizované Ústavom pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky vo februári 2009 dokazujú, že údaje o zdravotnom stave predstavujú druhý najčastejšie udávaný osobný údaj, ktorého zneužitia sa verejnosť obáva.

Tabuľka č. 1: Ktoré osobné údaje považujú respondenti za najcitlivejšie z pohľadu možnosti zneužitia okrem mena, priezviska a adresy – súhrn všetkých odpovedí prevyšuje 100 %, pretože respondenti mohli uviesť tri odpovede.

Osobné údaje (údaje sú v %)
apríl 2003
marec 2005
február 2007
február 2009
rodné číslo
67
72
76
74
údaje o zdravotnom stave
48
40
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály