Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

V nasledujúcom článku sú uvedené najnovšie zmeny v legislatíve.

Novelizované predpisy

Poskytovanie dotácií na protidrogové aktivity

Zákon č. 72/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZ SR v znení neskorších predpisov (účinnosť 1. júna 2015).

Zákon rozširuje poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít a súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít.

Ročné zúčtovanie poistného

Vyhláška č. 74/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (účinnosť 15. apríla 2015).

Cieľom vyhlášky je upraviť podrobnosti o ročnom zúčtovaní za rok 2014 a doplniť potrebné údaje pre výpočet odpočítateľnej položky zavedenej zákonom č. 364/2014 Z. z.

Zdravotné poistenie

Zákon č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [účinnosť 1. mája 2015 okrem čl. VI siedmeho, 11. a 16. bodu, čl. VIII 12. bodu, § 15 ods. 1 písm. aa) a ab) 13. bodu a 18. bodu, čl. IX druhého bodu a čl. XI štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2015, čl. I § 38ed 38. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2015, čl. I 13. bodu, čl. VI 17., 20., 21. a 23. bodu a čl. VIII tretieho, ôsmeho, 25. a 26. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015, čl. I 30. a 37. bodu, čl. II, čl. III a čl. VI 12. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016, a čl. I 22. bodu, čl. IV druhého, tretieho, piateho a šiesteho bodu, čl. VI 18., 19. a 25. bodu, čl. VIII šiesteho, 11. a 14. bodu a čl. XI siedmeho, deviateho, 12., 14. až 18., 24. a 25. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017].

Mení a dopĺňa: zákon č. 580/2004 Z. z., č. 455/1991 Z. z., č. 576/2004 Z. z., č. 577/2004 Z. z., č. 578/2004 Z. z., č. 579/2004 Z. z., č

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály