Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Vzdelanie zdravotnej sestry

Rubrika: Poradňa

Som praktický lekár pre dospelých a zdravotná sestra v mojej ambulancii na jar odchádza do dôchodku a chcem prijať novú. Aké vzdelanie sa vyžaduje od sestry praktického lekára pre dospelých?


Som praktický lekár pre dospelých a zdravotná sestra v mojej ambulancii na jar odchádza do dôchodku a chcem prijať novú. Aké vzdelanie sa vyžaduje od sestry praktického lekára pre dospelých?

Podľa časti I. výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, A. Všeobecná ambulancia pre dospelých ods. 1 písm. b) k personálnemu zabezpečeniu patrí sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva.

Požadované vzdelanie sestry je uvedené v § 11 a v prílohe č. 1 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (ďalej len „nariadenie vlády“) v časti D: Sestra, nasledovne:

  1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
  2. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály