Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zdravotný stav zamestnanca v pracovnom práve (II.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Zdravotný stav zamestnanca v pracovnom práve

V minulom čísle sme uviedli problematiku významu lekárskych potvrdení vydávaných zdravotníckymi pracovníkmi z pohľadu ich pracovnoprávnych dopadov. Konkrétne sme sa venovali oblasti stravovania zamestnancov, t. j. ak žiadajú o vydanie lekárskeho potvrdenia z dôvodu, že nemôžu zo zdravotných dôvodov využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečovaných zamestnávateľom. V tomto čísle pokračujeme problematikou potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa na účely predĺženia rodičovskej dovolenky.

Čerpanie rodičovskej dovolenky

Do určitej miery analogický prípad, ako pri lekárskom potvrdení podľa § 152 ods. 6 Zákonníka práce, predstavuje problematika čerpania rodičovskej dovolenky v zmysle § 166 Zákonníka práce. Rodičovská dovolenka sa poskytuje mužovi a žene, ktorí o to požiadajú, na prehĺbenie starostlivosti o dieťa, až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac. [3]

Zákonník práce explicitne lekársky posudok nespomína, uvádza len, že na dlhšiu výmeru rodičovskej dovolenky do šiestich rokov dieťaťa má nárok zamestnanec dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Je teda otázne, ktorým dokumentom možno deklarovať zdravotný stav dieťaťa, na základe ktorého by bola čerpaná dlhšia rodičovská dovolenka. Ako možné riešenie prichádza do úvahy lekársky posudok týkajúci sa zdravotného stavu dieťaťa. Definícia lekárskeho posudku v zmysle § 16 zákona o zdravotnej starostlivosti posúdenie zdravotného stavu dieťaťa neobsahuje.

Z dôvodu absencie explicitnej právnej úpravy a s využitím analógie o posúdení zdravotného stavu zamestnanca by bolo možné uvažovať o lekárskom posudku ako o relevantnom dokumente posudzujúcom zdravotný stav dieťaťa alebo o potvrdení, ktoré by deklarovalo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť. Stanovisko lekára sa stáva opätovne tým kľúčovým prvkom, od ktorého sa odvíja vznik pracovnoprávneho nároku zamestnanca. Súčasne prichádza k obmedzeniu práva zamestnávateľa v predmetnom kontexte na výkon práce zo strany zamestnanca.

Z uvedeného ustanovenia tak nepriamo vyplýva niekoľko úkonov, ktoré je potrebné realizovať, aby mohla byť zamestnancovi priznaná dlhšia výmer

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály