Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zodpovednosť odborného zástupcu

Rubrika: Poradňa

Akú zodpovednosť a za čo konkrétne má odborný zástupca zdravotníckeho zariadenia?

Konkrétna situácia: Neštátne zdravotnícke zariadenie – spoločnosť s ručením obmedzeným – má viacero gynekologických ambulancií. Majiteľ a konateľ s. r. o. je iná osoba ako odborný zástupca. Odborný zástupca je zamestnancom, je jedným z lekárov, ale v zariadení pracuje viac lekárov v jednom odbore. Vieme, že odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Zaujímalo by nás, čo to konkrétne znamená? Za čo zodpovedá, akú má zodpovednosť za pochybenie iných lekárov v rámci s. r. o.? Aké sú jeho možné postihy a sankcie? Ako má zodpovedať za „odbornosť“ lekárov, ak nemá možnosť ich prijímať ani prepúšťať zo zamestnaneckého pomeru? Ak majiteľ s. r. o. rozšíri činnosť aj na iné odbory, bude tento odborný zástupca zodpovedný za všetky odbory, alebo musí mať s. r. o. odborného zástupcu pre každý odbor samostatne?

Odborný zástupca je právne upravený najmä v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).

Podľa ustanovenia § 12 ods. 9 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je odborný zástupca fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom. Ustanovenie § 12 ods. 11 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti určuje, že odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie; uvedené sa nevzťahuje na ambulancie a mobilné hospice. Pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby určuje právnická osoba jedného odborného zástupcu. Podľa odseku 12 citovaného ustanovenia odborný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť držiteľovi povolenia každú zmenu skutočností, ktoré sa týkajú podmienok ustanovených v ods. 3 písm. a) pre odborného zástupcu.

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je právnickou osobou, musí mať určeného odborného zástupcu v povolaní, v ktorom má poskytovateľ prevažne poskytovať zdravotnú starostlivosť. Ten garantuje spôsobilosť pr

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály