Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Cenník – nevyhnutná súčasť každej ambulancie

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované, môžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo môže ísť aj o výkony, ktoré zo zdravotného poistenia nie sú vôbec hradené. Práve s ohľadom na to, aby pacient vedel za čo v ambulancii musí a za čo nemusí platiť, je základnou povinnosťou ambulancie mať v priestoroch ambulancie umiestnený cenník. Cenník musí zohľadňovať všetky výkony realizované v ambulancii, a to aj hradené aj tie nehradené zo zdravotného poistenia. Ako ho v ambulancii účinne zverejniť? Je potrebné platby od pacientov účtovať?

Rozdiel medzi cenníkom a zoznamom všetkých zdravotných výkonov v ambulancii
S ohľadom na výber poplatkov v zdravotníckych zariadeniach musí byť pacient vždy transparentne informovaný o tom, za čo v zdravotníckom zariadení platí a čo je mu hradené z verejného zdravotného poistenia. Toto vyplýva zo základnej povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti mať zverejnený cenník podľa § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti"). Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je zároveň zmluvným poskytovateľom (má uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou), je povinný mať okrem cenníka zverejnený aj zoznam zdravotných výkonov, ktoré sú hradené čiastočne alebo úplne z verejného zdravotného poistenia [§ 79 ods. 1 písm. zp) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti].
Je dôležité podotknúť, že cenník a zoznam zdravotných výkonov nie je to isté. Ide o dve rozdielne veci, s ktorými právne predpisy spájajú rôzne povinnosti pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ako však s ohľadom na povinnosť mať cenník a tiež zoznam zdravotných výkonov naozaj transparentne pacienta informovať o poplatkoch v ambulancii? Pripravte si taký cenník, ktorý bude obsahovať zároveň aj zoznam všetkých zdravotných výkonov a ktorý bude zároveň spĺňať všetky ďalšie požiadavky podľa platných právnych predpisov. Takýto cenník by mal obsahovať:
-
zoznam všetkých zdravotných výkonov
, ktoré zdravotnícke zariadenie vykonáva bez ohľadu na to, či sú tieto plne/čiastočne hradené alebo nehradené z verejného zdravotného poistenia a tiež služieb, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje,
-
cenu každého zdravotného výkonu poskytovaného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Cenu je potrebné uviesť aj pri výkonoch plne hradených z verejného zdravotného poistenia pre prípad, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientovi cudzincovi alebo napríklad pacientovi, ktorý je dlžníkom na verejnom zdravotnom poistení.
Výkony, za ktoré ambulancia môže/nemôže požadovať od pacienta úhradu
Možnosť vyberania poplatkov od pacientov za zdravotné výkony závisí od toho, či konkrétny zdravotný výkon je plne/čiastočne hradený z verejného zdravotného poistenia alebo nie je hradený vôbec.
Pre určenie rozsahu úhrady zdravotnej poisťovne a miery zapojenia pacienta do úhrady za zdravotný výkon je dôležité nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov (ďalej len "nariadenie č. 777/2004 Z.z.").
Nariadenie č. 777/2004 Z.z.percentuálne vymedzuje, za ktoré zdravotné výkony si pacient platí sám a ktoré sú u neho plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami,
môže vyberať od pacientov poplatky len v rozsahu spoluúčasti pacienta určenej nariadením č. 777/2004 Z.z.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály