Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Registračná povinnosť SZČO

Dátum: Autor/i: Ing. Dušan Dobšovič Rubrika: Poradňa

Zdravotnej sestre vydal samosprávny kraj povolenie na prevádzkovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 8. 6. 2010, ale v povolení je výslovne napísané, že „činnosť zdravotníckeho zariadenia začína dňom 1. 7. 2010“. Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. má držiteľ povolenia 3 mesiace od jeho právoplatnosti, aby začal prevádzkovať toto zdravotnícke zariadenie. Od ktorého dňa sa teda držiteľka povolenia mala považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO)? Od 1. 7. 2010 alebo odo dňa, keď prakticky začala prevádzkovať činnosť (teda mala na to ešte čas do 7. 9. 2010. – vtedy jej totiž uplynula 3-mesačná lehota)?

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály