Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Študenti ako zdravotnícki pracovníci aj mimo krízovej situácie

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Do Národnej rady Slovenskej republiky bolo v apríli predložených viacero návrhov zákonov, z ktorých niektoré sa týkajú práve aj oblasti zdravotníctva. Navrhované legislatívne zmeny by sa mali dotknúť napríklad študentov medicíny a ošetrovateľstva, ktorým je počas krízovej situácie umožnené byť po dosiahnutí určitého počtu semestrov štúdia v postavení zdravotníckych pracovníkov. Do parlamentu boli predložené hneď dva (a úplne totožné) návrhy, ktoré by mali umožniť, aby študenti mohli mať status zdravotníckeho pracovníka aj mimo existenciu krízovej situácie. Za akých podmienok by to malo byť možné? Odpoveď nájdete v najbližších riadkoch.

Ktorý študent môže byť aktuálne počas krízovej situácie v postavení zdravotníckeho pracovníka

Počas pandémie ochorenia ­COVID-19 sa viac ako inokedy ukázalo, že v systéme zdravotníctva je nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Bola potrebná doslova každá ruka, a práve s ohľadom na to bola prijatá práva úprava, ktorá umožnila aj študentom medicíny alebo ošetrovateľstva dostať sa do postavenia zdravotníckeho pracovníka už počas štúdia. Táto legislatívna zmena bola do nášho právneho poriadku vnesená zákonom č. 243/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 9. septembra 2020.
Okruh zdravotníckych pracovníkov vymedzuje ustanovenie § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti"). Podľa tohto ustanovenia zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa za zdravotníckeho pracovníka považuje počas krízovej situácie aj študent, ktorý je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a je študentom (§ 27 ods. 4 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti):
-
doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý
absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov
,
-
študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý
absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre
, alebo
-
študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý
absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre
,
-
študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý
absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre
,
-
študijného programu v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorý
absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
-
doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý
absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov
.
Za zdravotníckeho pracovníka mô­že byť počas krízovej situácie považovaný dokonca aj
žiak strednej zdravotníckej školy, ktorý je žiakom druhého alebo tretieho ročníka v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
a je zároveň v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály