Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Bude Koncepcia neodkladnej zdravotnej starostlivosti prínosom pre prax?

Dátum: Rubrika: Poradňa

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pripravilo Koncepciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti (ďalej aj „MPK“), ktorá prešla medzirezortným pripomienkovým konaním (ďalej aj „konanie“) a momentálne čaká na zaradenie na rokovanie vlády SR. Vzhľadom na to, že „navrhované riešenie si vyžaduje úpravu legislatívy...“ je snáď ešte čas poukázať na niektoré jeho nedostatky, ktoré v konaní neboli zohľadnené.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pripravilo Koncepciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti (ďalej aj „MPK“), ktorá prešla medzirezortným pripomienkovým konaním (ďalej aj „konanie“) a momentálne čaká na zaradenie na rokovanie vlády SR. Vzhľadom na to, že „navrhované riešenie si vyžaduje úpravu legislatívy...“ je snáď ešte čas poukázať na niektoré jeho nedostatky, ktoré v konaní neboli zohľadnené.

Zo 117 pripomienok bolo 56 zásadných. Akceptovaných však bolo len 24, z toho 8 zásadných. Neakceptovaných bolo 89, z toho 45 zásadných pripomienok [1]. Paradoxom je, že medzi pripomienkujúcimi subjektmi chýba Asociácia poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci (AP LSPP). Podľa vyhodnotenia MPK sa totiž jej predstavitelia nedostavili na rozporové konanie [3].

„Vzhľadom nato, že sme neboli vyzvaní na pripomienkovanie oficiálne, nemohli sme na webovom sídle ministerstva spravodlivosti podať zásadné pripomienky, preto na radu niektorých pracovníkov sme to poslali priamo na Ministerstvo zdravotníctva SR ministrovi ako doručenú poštu s návratkou, ktorú prevzal splnomocnenec.“ (Predseda AP LSPP MUDr. Jozef Vančo)

Listom generálneho riaditeľa Sekcie zdravia č. Z28278/2011-OZS zo dňa 25. 5. 2011 boli oficiálne pozvaní na rozporové konanie k materiálu, ktoré sa malo uskutočniť dňa 30. 5. 2011 o 9.00 h na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky v miestnosti č. 119. Na uvedené rokovanie sa zástupcovia Asociácie poskytovateľov LSPP nedostavili, neospravedlnili sa, ani nežiadali iný termín. (Katarína Zollerová, hovorkyňa MZ SR)

Koncepcia, napriek tomu, že „sa predkladá na rokovanie vlády bez rozporu“ [1], nie je ešte v rovine materiálu, ktorý po schválení vládou SR a publikovaní vo Vestníku MZ SR, okamžite nadobudne právoplatnosť, nakoľko je potrebné materiálne, personálne a najmä finančne doriešiť dobudovanie urgentných príjmov v zmysle uvedenej koncepcie a tiež zmeniť mnohé zákony, na ktoré koncepcia nadväzuje.

Navrhované riešenie si vyžaduje úpravu legislatívy novelou zdravotníckych zákonov č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v z. n. p., č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály