Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Hodnotenie rizík súvisiacich s ochranou zdravia pri práci

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Zdravotnícki pracovníci sa počas svojej pracovnej činnosti stretávajú s rizikami rôzneho druhu. Hodnotenie rizík tvorí základ európskeho prístupu k prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania. Popisuje sa ako dynamický proces, ktorý umožňuje podnikom a organizáciám prijať aktívnu politiku riadenia rizík na pracovisku. Najdôležitejším európskym právnym predpisom, ktorý sa týka hodnotenia rizík, je Rámcová smernica 89/391/EEC. Táto smernica je transponovaná do národných právnych predpisov jednotlivých krajín.

Zdravotnícki pracovníci sa počas svojej pracovnej činnosti stretávajú s rizikami rôzneho druhu. Hodnotenie rizík tvorí základ európskeho prístupu k prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania. Popisuje sa ako dynamický proces, ktorý umožňuje podnikom a organizáciám prijať aktívnu politiku riadenia rizík na pracovisku. Najdôležitejším európskym právnym predpisom, ktorý sa týka hodnotenia rizík, je Rámcová smernica 89/391/EEC. Táto smernica je transponovaná do národných právnych predpisov jednotlivých krajín.

Na pracoviskách sa posudzovanie rizík vykonáva v oblasti rizika:

  • bezpečnostného (úrazového) a
  • zdravotného.

V pracovnom prostredí pôsobia na človeka fyzikálne, chemické, biologické, psychologické, psycho-sociálne a sociálno-ekonomické faktory. Každý z týchto faktorov môže za určitých okolností predstavovať riziko. Nevyhnutným predpokladom na zistenie možnosti ohrozenia zdravia, vzniku diskonfortu a rizík, s cieľom realizovať zodpovedajúce preventívne opatrenia, sú tieto údaje:

  • podrobný popis a charakteristika pracoviska,
  • popis pracovného miesta vrátane faktorov pracovného prostredia,
  • typ pracovného procesu,
  • časový priebeh pracovných úkonov.

Samostatne sa hodnotí:

  • pracovná plocha a priestor pracoviska,
  • pracovná poloha a organizácia práce.

V zdravotníckych zariadeniach hodnotíme napr. pevné aerosóly (prach), hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení, optické žiarenie, biologické faktory, faktory spôsobujúce profesionálne alergické ochorenia dýchacích ciest alebo očných spojiviek. Samostatne sa hodnotí fyzická a psychická záťaž.

Na realizáciu hodnotenia rizík sa v praxi odporúča využívať metódu postupných krokov. Pozostáva z piatich krokov:

  1. krok – určenie rizika ohrozený

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály