Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zápal bedrového kĺbu u dieťaťa

Dátum: Rubrika: Právo

V tomto článku podrobnejšie rozoberáme rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. júla 2011, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi počas jeho hospitalizácie od 8. do 15. apríla 2007. Ako žalobca vystupuje v tomto spore poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – N. n. o. a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzu rozhodoval Najvyšší súd SR v trojčlennom senáte.

Vývoj kauzy

Prvostupňovým rozhodnutím zo dňa 15. januára 2009 Úrad pre dohľad, pobočka Banská Bystrica, rozhodol o tom, že žalobca v tomto prípade nesprávne poskytol zdravotnú starostlivosť maloletému pacientovi. Proti tomuto ­rozhodnutiu podal žalobca opravný prostriedok v správnom konaní – rozklad, ktorý bol však rozhodnutím žalovaného zo 4. augusta 2009 zamietnutý a rozhodnutie o uložení pokuty týmto potvrdené. Žalobca podľa Úradu pre dohľad po­rušil § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) tým, že: „pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi M. B. nevykonal všetky zdravotné výkony na zabezpečenie včasnej a účinnej liečby. Zdravotný stav pacienta hodnotil ako tranzitórnu koxitídu (prechodný zápal bedrového kĺbu). Nezvážil možnosť, že ide o prejavy purulentnej koxitídy (hnisavého zápalu bedrového kĺbu) v rámci septického stavu. Nevykonal USG vyšetrenie bedrového kĺbu, resp. nezabezpečil jeho vykonanie na vyššom pracovisku, ako bezpečného vyšetrenia z hľadiska radiačnej záťaže.“

Podľa zistení Úradu pre dohľad žalobca aj napriek údajne jasným klinickým príznakom malého pacienta (bolestivosť, obmedzenie hybnosti dolnej končatiny, septické teploty, vysoké hodnoty zápalových ukazovateľov) chybne zhodnotil závažnosť jeho stavu. Žalovaný vyčítal takisto nejednoznačné dokladovanie ambulantne aplikovanej farmakoterapie pred hospitalizáciou pacienta. Antibiotikum, ktoré bolo pacientovi nasadené perorálne na pohotovosti, bolo neskôr zmenené na intravenózne, k zmene liekov teda nedošlo a antibiotická liečba teda údajne nezodpovedala septickému stavu s koxitídou. Podľa Úradu pre dohľad poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pochybil tým, že: „Koxitídu hodnotil ako tranzitórnu, a to aj 5 dní po prijatí do nemocnice, keď klinický stav pacienta nebol zlepšený, zo strany účastníka konania nedošlo k prehodnoteniu diagnostického postupu. Oneskoreným prehodnotením zdravotného stavu došlo k neskoršiemu prekladu na vyššie pracovisko a tým k oneskoreniu adekvátnej liečby. To v konečnom dôsledku viedlo k takým zmenám na pohybovom aparáte, že bol nutný závažný operačný zákrok na vyvíjajúcom sa detskom organizme na špecializovanom pracovisku v zahraničí. Trvalým následkom bude narušenie dynamiky chôdze dieťaťa v dôsledku skrátenia dolnej končatiny po prekonanom zápale stehennej kosti a bedrového kĺbu. Operačným zákrokom bola potvrdená deformácia krčka stehennej kosti s deformáciou hlavice kĺbu. Následne bude potrebná dlhodobá rehabilitácia... Účastník konania mal maloletého M. B. odoslať na vyššie pracovisko už v čase, keď zistil, že sa jeho zdravotný stav nemení.“ Žalobca následne napadol rozhodnutie žalovaného správnou žalobou podanou na Krajskom súde v Banskej Bystrici kvôli preskúmaniu zákonnosti postupu a rozhodnutí Úradu pre dohľad. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „krajský súd“) 24. februá­ra 2010 svojím rozsudkom zrušil obe rozhodnutia Úradu pre dohľad. Proti tomuto rozsudku krajského súdu následne podal odvolanie žalovaný a proti výroku o trovách konania aj žalobca. O týchto odvolaniach rozhodol v odvolacom konaní Najvyšší súd SR rozhodnutím, ktorým sa zaoberáme v tomto článku.

Prípad pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Hospitalizácia maloletého pacienta v zariadení žalobcu trvala od 8. do 15. apríla 2007, od 16. apríla 2007 bol sedemmesačný pacient hospitalizovaný cca na jeden mesiac v inom zdravotníckom zariadení a následne liečený aj v zahraničí. Podľa zistení Úradu pre dohľad by sme mohli rekonštruovať tieto skutočnosti prípadu:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály