Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

K niektorým atribútom správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Slovenský právny poriadok ustanovuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti množstvo povinností, z ktorých svojím významom a praktickým využitím vyniká povinnosť upravená v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ZS“). Je to povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti správne poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim pacientom.

Definícia správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti nie je rozsiahla a jej podstata by sa dala zhrnúť nasledovne: „Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.“ Z citovaného ustanovenia by sa dali vyabstrahovať viaceré základné atribúty správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Toto delenie má však skôr didaktické a právnoteoretické využitie, v aplikačnej praxi štátnych orgánov (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v praxi súdov) sa však de facto zatiaľ nevyskytuje. Zo spomenutých hľadísk tak možno identifikovať tieto znaky správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti:

  1. úplnosť (komplexnosť),
  2. včasnosť,
  3. účinnosť,
  4. správnosť v užšom slova zmysle (odborná správnosť).

Niektoré z atribútov správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti majú explicitný charakter, iné zas vyžadujú trochu náročnejšiu interpretáciu § 4 ods. 3 zákona o ZS, resp. ďalších súvisiacich ustanovení. Niektoré atribúty majú natoľko úzku väzbu k iným atribútom, že ich možno spojiť do jedného, resp. podradiť jeden pod druhý. Ich zoznam preto nemožno považovať za taxatívny, ale treba pripustiť možnosť jeho redukcie ako aj extenzie.

Úplnosť (komplexnosť)

Táto vlastnosť je v § 4 ods. 3 zákona o ZS vyjadrená použitím slova „všetky“ v prípade zdravotných výkonov na správnu diagnostiku, ako aj liečbu pacienta. Komplexnosť zdravotnej starostlivost

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály